Skip to Content

LVIA- ja sammutuslaitteistojen piirrosmerkit -ohjekortti on julkaistu!

Rakennustieto Oy on julkaissut ohjekortin RT 103684 LVIA- ja sammutuslaitteistojen piirrosmerkit. Ohjeessa esitetään yleisimmät käytössä olevat LVI-, sammutuslaitteisto- ja rakennusautomaatio suunnitelmissa esitettävät piirrosmerkit. Ohjeessa esitettävät yleistunnukset, yleisnimet ja numeroinnit ovat LVI- ja rakennusautomaatio-tuoteosien versioiden 1.0 mukaiset.

Ohje on tarkoitettu ja hyödyllinen kaikille, jotka työssään lukevat tai laativat teknisiä piirustuksia. Edellisen kerran LVI-piirrosmerkkejä esitetty kattavasti vuonna 1979 julkaistussa RakMK D4:ssa.

Lataa kortti Rakennustiedon sivuilta.

Back to Top