Skip to Content

Omistusasuntoja sekä omakoti- ja paritaloja korjattiin 5,2 miljardilla eurolla vuonna 2023

Tilastokeskuksen mukaan asunnon omistajat korjasivat asuntojaan ja asuinrakennuksiaan 5,2 miljardilla eurolla vuonna 2023. Korjauksiin käytetty rahamäärä nousi 2,7 % vuoden 2022 tasosta. Omakoti- ja paritaloja korjattiin 4,3 miljardilla eurolla. Kerrostaloasuntojen korjaamiseen kului 550 miljoonaa euroa ja rivitaloasuntojen korjaamiseen 350 miljoonaa euroa.

Asunto-osakeyhtiöitä korjattiin 2,6 miljardilla eurolla

Asunto-osakeyhtiöiden korjauksiin käytettiin yhteensä 2,6 miljardia euroa. Kerrostaloyhtiöiden korjauksiin kului 2,0 miljardia euroa ja rivitaloyhtiöiden korjauksiin 600 miljoonaa euroa. Kerrostaloyhtiöiden korjauksista eniten rahaa kului talotekniikan korjauksiin ja rivitaloyhtiöillä ulkopintojen ja rakenteiden korjauksiin.

Kerros- ja rivitaloasunnoissa märkätilaremontteihin käytettiin eniten ja keittiöremontteihin toiseksi eniten rahaa. Omakoti- ja paritaloissa talotekniikan korjauksiin kului eniten rahaa, ja asunnon tilojen korjauksista märkätilaremontteihin sekä asuin ja muiden tilojen korjauksiin.

Korjausrakentamisen arvon muutokseen vaikuttaa korjausrakentamisen määrän muutoksen lisäksi hinnan muutos. Luvuissa on arvonlisävero mukana. Korjauskustannuksissa ei ole mukana omalle työlle ja talkootyölle laskettua arvoa. Rivi- ja kerrostaloissa taloyhtiöt vastaavat ulkopintojen ja rakenteiden, talotekniikan, piha-alueen ja piharakennusten sekä taloyhtiön sisätilojen korjauksista. Omistusasujat vastaavat asunnon märkätilojen, keittiön, asuin- ja muiden tilojen korjauksista.

Asunto-osakeyhtiöiltä on kysytty suurista remonteista, jotka on suunniteltu tehtäväksi seuraavien kymmenen vuoden aikana. Kattoremontti on suunnitteilla 19 %:lla kysymykseen vastanneista asunto-osakeyhtiöistä. Piha-alueen remontointi on suunnitteilla 18 %:lla taloyhtiöistä. Julkisivuremontti on suunnitteilla 16 %:lla, käyttövesijärjestelmäremontti 15 %:lla, lämmitysjärjestelmän uusiminen ja viemäröintijärjestelmäremontti on suunnitteilla 11 %:lla vastanneista yhtiöistä.

Lähde: Tilastokeskus

Back to Top