Uutiset

Peruskorjauksiin pitää löytyä rahaa

29.7.2013 | Uutiset

Suomen rakennuskannan kunnossapito on laiminlyöty siinä määrin, että jo lähitulevaisuudessa korjauksiin joudutaan panostamaan merkittävästi enemmän kuin mitä normaali kuluminen edellyttäisi. Tämä koskee sekä julkisia että yksityisiä rakennuksia. Omistajat eivät tiedä kiinteistöjensä kuntoa, ja jopa rakennuksen iän perusteella odotettavat korjaukset tulevat yllätyksinä. Kun niihin ei ole henkisesti ja taloudellisesti varauduttu, ne jätetään tekemättä. Kunnossapidon laiminlyönti ja korjausten lykkääminen lisäävät tulevaa korjaustarvetta, kasvattavat kustannuksia ja pahentavat terveyshaittoja.

Lue lisää

Talopaketinkin ostaja vastaa työnjohdosta

22.7.2013 | Uutiset

Valmistalojen tekijät myyvät enenevässä määrin pientalopaketteja, joihin kuuluu myös LVI-talotekniikka tehtaalla tai työmaalla asennettuna. Useissa tapauksissa ongelmia on syntynyt siitä, ettei talotehdas ota vastuuta LVI-töiden suorittamisesta määräysten mukaisesti.

Lue lisää

Rahoitusvaikeudet paisuttavat korjausvelkaa

09.7.2013 | Uutiset

Pankkien tiukentunut luottopolitiikka ja lainamarginaalien nosto uhkaavat kasvattaa asuntoyhtiöiden jo nyt laiminlyötyjen korjausten määrän hallitsemattomaksi. Rakennusten välttämättömät korjaukset jätetään tekemättä tai niitä lykätään, kun rahoituksen saaminen on epävarmaa tai sen hinta on kova.

Lue lisää