Uutiset

EK: Kasvuyritysten lukumäärä lisääntyy yrityskantaa nopeammin

05.11.2013 | Uutiset

Kasvuyritysten lukumäärä on parin viime vuoden aikana noussut suhteellisesti nopeammin kuin yritysten kokonaislukumäärä. Lisäksi kasvuyritysten henkilöstö on kaksinkertaistunut vuodesta 2008. Käytännössä kasvuyrittäjyyden heijastusvaikutukset ovat kuitenkin suuremmat kuin suorat vaikutukset kansantalouteen.

Lue lisää

Vuoden LVI-Nainen edistää alan yhteistyötaitoja

31.10.2013 | Uutiset

Vuoden 2013 LVI-naiseksi on valittu Pirkko Pihlajamaa, joka toimii LVI-alan opettajana TAMK:issa eli Tampereen ammattikorkeakoulussa. Pirkko teki suuren vaikutuksen valinnan tehneeseen LVI-Naiset ry:n hallitukseen olemalla aktiivinen ja innokas edistämään naisten suuntautumista vahvemmin alalle. Hän on vaikuttanut tehtävässään ja osaamisellaan positiivisesti koko LVI-alaan.

Lue lisää

Rohkea päätöksenteko nostaa Suomen jaloilleen

31.10.2013 | Uutiset

LVI-Päivillä Tampereella puhunut Teknologiateollisuuden puheenjohtaja Jari Paasikivi pitää syntynyttä kasvu- ja työllisyyssopimusta vallitseviin olosuhteisiin nähden kohtuullisena, mutta riittämättömänä. Jotta Suomi nousisi kannattamattomuuden alhosta, tarvitaan syntyneen sopimuksen lisäksi dynaamisuutta ja rohkeutta päätöksentekoon.

Lue lisää