Uutiset

Taloustilanne vaikuttaa myös järjestöihin

20.8.2013 | Uutiset

Heikentyvä taloustilanne ja vähenevät rakentamisinvestoinnit vaikuttavat erityisesti LVI-urakointiyritysten kannattavuuteen ja työllistämiskapasiteettiin. Euroalueen talouden valoisammat suhdannearviot näkynevät Suomessa hyvinkin pitkällä viiveellä, joten kaikilta sektoreilta vaaditaan konkreettisia toimenpiteitä työllisyyden ja kotimaisen kysynnän kannattelemiseksi.

Lue lisää

Peruskorjauksiin pitää löytyä rahaa

29.7.2013 | Uutiset

Suomen rakennuskannan kunnossapito on laiminlyöty siinä määrin, että jo lähitulevaisuudessa korjauksiin joudutaan panostamaan merkittävästi enemmän kuin mitä normaali kuluminen edellyttäisi. Tämä koskee sekä julkisia että yksityisiä rakennuksia. Omistajat eivät tiedä kiinteistöjensä kuntoa, ja jopa rakennuksen iän perusteella odotettavat korjaukset tulevat yllätyksinä. Kun niihin ei ole henkisesti ja taloudellisesti varauduttu, ne jätetään tekemättä. Kunnossapidon laiminlyönti ja korjausten lykkääminen lisäävät tulevaa korjaustarvetta, kasvattavat kustannuksia ja pahentavat terveyshaittoja.

Lue lisää

Talopaketinkin ostaja vastaa työnjohdosta

22.7.2013 | Uutiset

Valmistalojen tekijät myyvät enenevässä määrin pientalopaketteja, joihin kuuluu myös LVI-talotekniikka tehtaalla tai työmaalla asennettuna. Useissa tapauksissa ongelmia on syntynyt siitä, ettei talotehdas ota vastuuta LVI-töiden suorittamisesta määräysten mukaisesti.

Lue lisää