Uutiset

Taloteknisten korjausten dokumentointi helpottaa hallinnointia

20.5.2014 | Uutiset

Monissa asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöissä tehtyjä taloteknisiä peruskorjauksia ei ole systemaattisesti dokumentoitu tai dokumentointi ei ole tallessa. Ostajien, asukkaiden ja kiinteistöä hallinnoivien on usein toimittava puutteellisten tietojen varassa. Kiinteistö- ja rakennusalan järjestöt ovat yhteistyössä laatineet lomakkeen, jonka avulla taloyhtiön taloteknisen korjauksen perustiedot voidaan helposti kirjata ylös.

Lue lisää

Sopimuspoikkeamat lisääntyneet taloteknisissä urakoissa

20.5.2014 | Uutiset

LVI- ja sähköurakoitsijat ovat havainneet rakennusalan yleisistä ns. YSE-ehdoista poikkeamisten lisääntyneen merkittävästi. Ongelmat kasautuvat erityisesti aikatauluihin ja niiden noudattamiseen, suunnitelmien keskeneräisyyteen ja puutteellisuuteen sekä YSE-ehtoja ankarampiin tai niihin kirjaamattomiin sanktioihin. Puutteellinen myötävaikutusvelvollisuus koetaan myös ongelmaksi.

Lue lisää

LVI-TU 2013

19.5.2014 | Uutiset

Vuosi 2013 ei ollut rakentajille suopea, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n toimitusjohtaja Jari Syrjälä toteaa juuri ilmestyneessä vuosikertomuksessa.

Lue lisää

Energistä perusparannusta

08.5.2014 | Uutiset

Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden kannattaa miettiä välttämättömien toimenpiteiden, kuten vuotavien putkien tai katon korjauksen lisäksi ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Niillä parannetaan huomattavasti rakennuksen energiatehokkuutta ja asumisviihtyvyyttä sekä saadaan kustannussäästöä asumiseen ja kiinteistönhallintaan.

Lue lisää