Skip to Content

Rakennusalan hoitamattomien lainojen määrä kasvoi elokuussa

Suomalaisille rakennusalan yrityksille myönnettyjen lainojen kannasta 4,1 % eli 123 milj. euroa oli hoitamattomia1 elokuun 2023 lopussa. Hoitamattomien lainojen osuus kasvoi 0,9 prosenttiyksikköä (euromääräisesti 26 milj. euroa) heinäkuusta.

Rakennusalan yritysten lainoihin kirjattujen arvonalennusten ja luottotappioiden määrä on myös lisääntynyt tämän vuoden puolella, vaikka kokonaisuudessaan yrityslainojen arvonalennus- ja luottotappiokirjaukset ovat pysyneet vähäisinä. Viimeisten 12 kuukauden aikana suomalaiset luottolaitokset kirjasivat yrityslainoista arvonalennuksia ja luottotappioita 134 milj. euron edestä (0,22 % suhteessa elokuun 2023 yrityslainakantaan). Edeltävien 12 kuukauden aikana eniten arvonalennuksia ja luottotappioita kirjattiin rakennusalan yritysten lainoihin (2,26 % suhteessa elokuun 2023 lainakantaan). Muilla toimialoilla suhdeluku oli selvästi rakennusalaa pienempi (korkeimmillaan vajaa prosentti). Rakennusalankin suhteelliset arvonalennukset ja luottotappiot ovat kuitenkin edelleen selvästi vähäisemmät kuin vuonna 2020, jolloin suhdeluku kasvoi yli 3 prosenttiin.

Lähde: Suomen Pankki

Back to Top