Skip to Content

Valtioneuvosto: Työryhmä asetettu selvittämään asuntorakentamisen suhdannetilannetta

Valtiovarainministeriö ja ympäristöministeriö asettavat työryhmän, jonka tavoitteena on arvioida asuntorakentamisen suhdannetilannetta sekä sen vaikutusta kokonaistaloudelliseen kehitykseen. Työryhmän on tarkoitus myös arvioida tilanteen mahdollisesti vaatimia toimenpiteitä.

Aiempina vuosina vauhdikkaana pysyneen asuntorakentamisen arvioidaan supistuvan tuntuvasti tänä ja ensi vuonna. Asuntojen rakentamisen vaihteluilla on merkitystä talouskasvuun ja työllisyyteen sekä asuntojen riittävään tarjontaan.

Työryhmä käsittelee myös asuntorakentamisen toteutunutta kehitystä sekä näkymiä ja muun rakentamisen tilaa kotimaassa sekä muualla.

Työryhmässä on edustajia valtiovarainministeriöstä sekä ympäristöministeriöstä, ja ryhmä raportoi työnsä aikana valtiovarainministeri Riikka Purralle sekä ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkäselle.

Työryhmän tehtävänä on tehdä selvitys syksyn 2023 talousarvioneuvotteluihin mennessä. Työryhmän toimikausi päättyy 5. lokakuuta.

Lähde ja lisätietoja: Valtioneuvosto

Back to Top