Skip to Content

Vuoden 2023 sähkösuunnittelija on Sitowise

Tunnustus jaettiin torstaina 28.9. Talotekniikka Next -tapahtumassa Lasipalatsin Bio Rexissä Helsingissä. Kunniataulun vastaanottivat sähkösuunnittelun johtaja Tomi Repo ja talotekniikan kehitysjohtaja Juha Kiviniemi.

Sitowise on pohjoismainen rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo, joka tarjoaa palveluita liittyen kiinteistöihin ja rakennuksiin, infrastruktuuriin ja digitaalisiin palveluihin.

Sitowisella on parhaillaan käynnissä useita suuria terveydenhuollon kohteita, kuten Kymen keskussairaalan 60 000 kerrosneliömetrin laajennus ja peruskorjaus, Päijät-Hämeen keskussairaalan uusi osasto RV 8 ja useita pienempiä HUSin ja alan yksityisten toimijoiden kanssa tehtäviä peruskorjaushankkeita. Myös Vantaan Tikkurilan uuden keskustakorttelin ja Helsingin Lapinmäentien korttelin suunnittelu työllistävät juuri nyt useita talon asiantuntijoita.

Lisäksi yrityksellä on runsaasti kokemusta monien turvallisuuskriittisten kohteiden suunnittelusta. Turvapuolen suunnittelukohteista mainittakoon Kansallisteatterin juuri valmistuneen peruskorjauksen sähkö-, tele- ja turvasuunnittelu, johon kuului esimerkiksi modernin äänievakuointi- ja paloilmoitinjärjestelmien suunnittelu.

Vastuullisuus johtotähtenä, loppukäyttäjien tarpeet huomioon

Yritys on kehittänyt käyttöönsä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden viitekehykseen pohjautuvan arviointityökalun, joka on Vuoden vastuullisin digiteko 2023 -ehdokaskilpailunkin ehdokkaana. Viime vuonna työkalua käytettiin yli 80 prosentissa kaikista projekteissa.

  • Vastuullisuustyökalun avulla seuraamme, miten Sitowisen projektit edistävät kestävän kehityksen tavoitteita ja millaisia valintoja projekteissa tehdään. Näin loppukäyttäjille on mahdollista toimittaa eksaktia tietoa projektissa toteutuneista vastuullisista toimista ja niiden vaikutuksista, kertoo Tomi Repo.

Rakentamisen vauhti hidastunut – kuinka tässä käy?

Rakennusalan suhdannekatsauksissa kuulee päivittäin huonoja uutisia. Valitettavasti alkuvuodesta rakentamisen aloitukset ovat vähentyneet verrattuna aiempaan.

  • Kaikilla rakennusalan toimijoilla on nyt samat haasteet eikä se muuksi muutu ennen kuin olosuhteet rakentamisen markkinassa paranevat, Tomi Repo sanoo.

Alalla uskottiin pitkään korjausrakentamisen kantokykyyn, mutta nyt korkojen nousu on pakottanut myös taloyhtiötä siirtämään muita kuin välttämättömimpiä remontteja eteenpäin.

  • Onneksi merkittävä osa kiinteistöjen omistajista ymmärtää, ettei rakennusten korjausvelkaa voi jatkuvasti kasvattaa, Juha Kiviniemi sanoo.

Kuvassa: Juha Kiviniemi ja Tomi Repo arvostavat Sitowisen saamaa tunnustusta.
Kuva: Mikko Käkelä Sähköinfo
Lähde: Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL 

Back to Top