Valoa putken päässä – tapahtumarikas syksy tulossa

LVI-TU:n hallituksen puheenjohtaja Heikki Pesu

Rokotekattavuuden lisääntyessä koronaepidemia laantuu, Suomi avautuu ja talouden kasvu pääsee kunnolla vauhtiin. Rakennustyömaat ovat pysyneet pääosin käynnissä, yhteiskunnan avautuminen lisää korjaushankkeiden sekä huoltotoiminnan aloituksia. Pitkä korona-aika alkaa olla loppusuoralla ja putken päässä näkyy jo valoa.

Rakentaminen on selvinnyt kohtalaisen pienin vaurioin koronavuodesta, mutta isoa kasvua ei tälle vuodelle odoteta. Rakentamisen kasvu edellyttää paitsi positiivista taloustilannetta, myös sujuvaa kaavoitusta. Sillä on suuri merkitys varsinkin asuntorakentamiseen ja -markkinoihin.

Kevään Talotekniikka-alan suhdannekyselyn mukaan uudisrakentaminen tuottaa vain reilun kolmanneksen urakoitsijoiden liikevaihdosta, joten korjausurakat sekä säännölliset huoltotoimet ovat alalle äärimmäisen tärkeitä. Korjausrakentamisessa on paljon patoutunutta kysyntää koronasta johtuen. Taloyhtiöiden putkiremontit ja muut hankkeet pitää saada käyntiin pikaisesti. Samalla on hyvä kartoittaa taloyhtiön energiatehokkuus ja yhdistää korjaushankkeet.

Uudisrakentamisen suurin huuma alkanee laantua, mutta lähiörakentamisen huippuvuosien asunnot ovat nyt putkiremontti-iässä: se pitää korjausrakentamisen kysynnän korkealla koko 2020-luvun. Uudisrakentamisesta ei kuitenkaan tule riittävästi työvoimaa korjaustöihin, joten alan työvoimapula jatkuu edelleen. Tämä korostaa entisestään alan ammatillisen koulutuksen ja toimivan työelämäyhteistyön tärkeyttä: tätä teemaa toimmekin keväällä voimakkaasti esille useassa mediassa.

Tänä keväänä talotekniikka-alan elinkeinopoliittinen edunvalvonta vahvistui, kun Talotekniikkaliitto käynnisti toimintansa. Sen jäsenet, LVI-TU ja Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL, keskittävät liittoon yhteisiä talotekniikka-alan elinkeinopoliittisen edunvalvonnan toimiaan. Talotekniikkaliiton tavoitteena on lisätä tietoa ja tietoisuutta alasta, tuottaa tietopaketteja päättäjille, vaikuttaa alan lainsäädäntöön sekä nostaa talotekniikka sille kuuluvaan asemaan rakentamisen klusterissa.

Mitä laajempi perälauta, sitä vaikuttavampi edunvalvonta. Talotekniikkaliiton kautta vastaamme kentän huutoon talotekniikan aseman ja imagon vankistamisesta; ja Rakennusteollisuus RT:n kautta olemme mukana vaikuttamassa mm. kuntavaaleihin sekä korjausrakentamisen merkityksen ja eri tukimuotojen lisäämiseen. Kevät onkin ollut työntäyteinen ja vauhti taitaa vaan kiihtyä syksyä kohti.

Käytetään kesä akkujen lataamiseen ja tapahtumarikkaaseen syksyyn valmistautumiseen.

Rentouttavaa ja aurinkoista kesää kaikille!

Heikki Pesu, hallituksen puheenjohtaja
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry

LVI-TU Blogit 6-2021