Valonpilkahduksia – Korjausrakentaminen palautumisen tielle

Vuosi 2020 jää mieliimme vuotena, jolloin ihmisten ja yritysten toimintaympäristöä ravisteltiin isolla kädellä. Talotekniikka-ala – kuten muutkin rakentamisen toimialat – on pärjännyt kohtuullisesti. Vaikka epävarmuus talouden elpymisestä supistaa ensi vuonna rakentamista, korjausrakentamisen näkymät säilyvät hieman positiivisempina.

Koronan punaiseksi värjäämältä kartalta katsottuna kriisin talousvaikutukset Suomessa ovat muuta Eurooppaa lievempiä. Työllisyysastekin on vähentynyt odotettua vähemmän. Kriisin pitkittyessä lomautusten määrä voi lähteä kasvuun ja konkurssiaaltokin lainehtii lähempänä rantaa. Nykyarviot Suomen talouden elpymisestä vaihtelevat verkkaisesta kasvusta hitaaseen hiipumiseen. Elpyminen kulkee käsi kädessä rokoteuutisten kanssa. Toimiva rokote voi keikauttaa talouden takaisin kasvu-uralle nopeastikin.

Rakennusteollisuus RT:n tuoreen suhdannekatsauksen mukaan rakentaminen supistuu ensi vuonna. Toimitilarakentamisessa kysynnän epävarmuus ja asuntotuotannossa rahoituksen kiristyminen hidastavat aloituksia. RT:n arvion mukaan tänä vuonna aloitetaan 35 000 asunnon rakentaminen, vajaa 10 prosenttia viimevuotista vähemmän. Ensi vuoden ennuste on 31 000 asuntoa. Rakennusala on merkittävä työllistäjä, joten rakentamisen supistuminen on kehno uutinen maamme talouden elpymiselle.

Uudisrakentamisen supistuminen heijastuu talotekniikka-alaan viiveellä. Sen sijaan korjausrakentamisen heilahdukset tuntuvat urakoitsijoiden tilauskannassa välittömästi. Koronapandemia jarrutti asuinrakennusten ja julkisten tilojen korjauksia. Käynnissä olevat hankkeet ovat jatkuneet normaalisti, mutta hankepäätöksissä on viivettä. Kiinteistöjen huoltotoiminta ja kunnossapito pysähtyivät paikoitellen jopa kokonaan. Korjausrakentamisen näkymät ovat kuitenkin uudistuotantoa vakaammat, ja toiveissa on varsinkin asuntokohteiden saneerauksen palautuminen kasvun tielle. Hallituskin on esittänyt ensi vuoden budjettiin lisämäärärahaa öljylämmityksen vaihtamiseen pientaloissa ja energiatehokkuutta parantavien hankkeiden energia-avustukseen.

Korona on lisännyt turvallisuuden merkitystä entisestään. Turvallisen asennustyön lisäksi urakointiyritysten on pitänyt määritellä uudenlaiset toimintatavat muun muassa työmaapalavereihin ja katselmuksiin asiakaskohteissa työskentelystä puhumattakaan. Epidemiankin aikana korjaus- ja huoltotoimia voidaan tehdä turvallisesti noudattamalla sosiaali- ja terveysministeriön sekä ympäristöministeriön ohjetta koronalta suojautumisesta asuinrakennusten korjaushankkeista. Kiinteistöjen korjausvajetta ei siis ole syytä kasvattaa.

Vuosi on ollut haasteellinen monin tavoin, mutta viime päivien positiiviset rokoteuutiset tuovat valoa uuteen vuoteen. Käytetään jouluaika akkujen lataamiseen ja uuteen, valoisampaan vuoteen valmistumiseen.

Rauhallista joulua ja menestystä vuodelle 2021!

Heikki Pesu, hallituksen puheenjohtaja
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry
Toimitusjohtaja, Are Oy

LVI-TU Blogit 12-2020