VastaMäkinen: Ammatillisen koulutuksen sopeuttaminen vaatii suoraselkäisyyttä

Julkisen talouden sopeuttaminen on iso urakka kaikille. Hallitusohjelmaan on kirjattu kunnianhimoiset tavoitteet opetustoimen säästöiksi. Toisen asteen koulutuksessa suurin osa tavoitteesta osuu kunnille. Tulevat päätökset ovat todella vaikeita.

Asiat tärkeysjärjestykseen

Rahat eivät ole kokonaan loppu. Synkkyyden keskellä on tärkeää muistaa, että määrärahoja on vielä olemassa. Nyt on tärkeää miettiä, mihin jäljelle jäävät taloudelliset resurssit suunnataan. Opetusta ja oppimisympäristöjä voidaan parantaa. Niiden toimivuutta voidaan tehostaa. Lopettaa niitä ei voi.

Vuosien kuluessa koulutuksen järjestäjien hallinto on kasvanut. Oppilaitoksiin on ilmestynyt paljon erilaisia toimintoja. Näiden osalta joudutaan nyt tekemään tarkkaa arviointia. Mitä oheispalveluja tarvitaan ihan oikeasti perustehtävän hoitamiseen? Mikä on syntynyt tarjolla olleen rahan keräämiseksi?

Syyllisiä ei ole

Päätökset tulevat olemaan kipeitä ja luultavasti ne tarkoittavat joidenkin toimintojen lopettamista. Päätösten pitää perustua läpinäkyvään keskusteluun ja tosiasioihin. Toiminnan tehostamista ei paranna keskinäinen kyräily ja joidenkin tahojen syyllistäminen.

Kunnissa päätöksentekijät ja henkilöt, joita päätökset koskevat, tietävät usein toisensa. Vaikeiden päätösten osalta tämä on iso haaste. On tärkeää muistaa, että vaikutusten kohteeksi joutuvat ihmiset eivät ole syyllistyneet mihinkään. Kyseessä ei ole rangaistus. Myös päätösten tekijät ovat pakkotilanteessa, eivätkä hekään voi olla syytettyinä tilanteen aiheuttamisesta.

Toiminnan tavoitteet

Keskeistä on kirkastaa itselle ammatillisen koulutuksen tarkoitus: saada opiskelijat työelämään. Sen takia oppilaitokset ovat olemassa ja sitä varten ne määrärahatkin on osoitettu.

Asiakkaita ovat alueen yritykset, jotka edelleen tarvitsevat osaavaa työvoimaa. Asiakkaita ovat myös opiskelijat, jotka tarvitsevat osaamista sijoittuakseen työmarkkinoille. Molemmat saavat tarvitsemansa hyvän opetuksen kautta. Muiden toimintojen tulee tukea opetusta ja oppimistulosten laatua. Muuten ne ovat turhia.

Rahoitusmallit

Koulutuksen rahoitusmallit joutuvat tarkastelun kohteeksi. Todennäköisesti ne tulevat jatkossa perustumaan tuloksiin, joita mitataan suoritusmäärillä. Rahoitus pelkän opiskelusuoritusten määrän perusteella on riski opetuksen laadulle. Rahoituksen taustalle on saatava myös laadullinen mittaus, joka kertoo oppimistuloksista ja niiden soveltuvuudesta työelämän vaatimuksiin.

Laadun varmistaminen

Osana ammatillisen koulutuksen sopeuttamis- ja uudistamistoimenpiteitä olisi tärkeää suunnitella laadunvarmistus. Miten paikallisesti, mutta ulkopuolisin silmin voidaan arvioida tulosten laatua?

Eräänä ratkaisuna on velvoittaa koulutuksen järjestäjät asettamaan arviointielin, jonka jäsenet edustavat työelämää. Joillakin koulutuksen järjestäjillä tällaisia jo on. Kokemukset ovat olleet hyviä. Nyt asia pitäisi saattaa pakolliseksi ja samalla säätää elimien tehtävät ja toimivalta valtakunnallisesti yhdenmukaiseksi.

Juha-Ville Mäkinen, asiantuntija
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry