VastaMäkinen: Koulutuksen laatu on sisäänrakennettua

Korona alkaa hellittää ja useissa organisaatioissa pohditaan paluuta normaaliin tilaan. Pitkän poikkeusajan jälkeen joudutaan joskus palauttelemaan mieliin toiminnan tarkoitustakin. Nyt on hyvä hetki pysähtyä miettimään, mikä on se normaaliksi tarkoitettu tila ammatillisessa koulutuksessa.

Tutkinnon tarkoitus

Ammatillisella tutkinnolla varmistetaan, että henkilöllä on määrätyt valmiudet toimia työelämässä hänelle osoitetun tehtävän vaatimalla tavalla. Tutkinto on paikallisen tutkintoviranomaisen antama todistus siitä, että tutkinnon suorittajan on todettu pystyvän itsenäiseen työntekoon todellisissa työympäristöissä ja olosuhteissa. Tähän viranomaisen lausuntoon sisältyy tietoja siitä, miten henkilö pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan työn teknisesti sekä myös siitä, miten hän hallitsee työympäristönsä olosuhteita ja miten hän kykenee toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Näillä tiedoilla on tärkeä merkitys rekrytoinnissa sekä myös toimialan palvelujen sisältöjen kuvauksissa.

Vastuiden jako

Tutkintojärjestelmämme on tarkkaan mietitty kokonaisuus ja siihen kuuluvilla asioilla on oma tarkoituksensa. Laki ja asetus raamittavat myös tutkinnossa edellytettävän osaamisen arviointia. Laadun varmistamisen takia arviointi on säädetty tehtäväksi työpaikoilla ja arviointiin edellytetty osallistuvan ainakin yksi työelämän edustaja. Opetushallitus puolestaan määrää siitä, mitä osaamista kunkin tutkinnon suorittajan on osoitettava. Koulutuksen järjestäjä kouluttaa arviointiin osallistuvat henkilöt ja järjestää arvioinnin. Lopuksi, jos osaaminen riittää, koulutuksen järjestäjä antaa tutkintoviranomaisena lausuntonsa henkilön kyvystä hoitaa vaadittuja tehtäviä. Tätä kutsutaan tutkintotodistukseksi.

Laatu syntyy tekemällä

Tutkintojen laatua ei ole tarpeen pohtia, kun kaikki tehdään kuten säädökset ja määräykset sanovat. Laatu on sisäänrakennettu järjestelmään. Ongelmia tulee, jos jotakin osaa ei toteutetakaan kuten on ajateltu. Tutkintojen ja samalla koulutuksen vaikuttavuuden kannalta on tärkeää, että osaamisen arviointi tehdään työpaikalla, arviointiin osallistuu työelämän edustaja ja että arvioidaan tarkasti Tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia. Muuten koko tutkintojärjestelmän merkitys häviää.

Nyt koronan jälkeen on hyvä hetki palata perusasioiden ääreen. Mikä on se todellisuus, johon haluamme palata? Yritysten, kansalaisten ja maamme kilpailukyvyn nimissä toivon, että tavoitteeksi otetaan laadukas ammatillinen koulutus ja luotettavat tutkinnot.

Juha-Ville Mäkinen, erityisasiantuntija
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry

LVI-TU Blogit 8-2021