VastaMäkinen: Mikähän tässä on niin vaikeaa?

Tapaturmavakuutuskeskuksen mukaan työtapaturmien määrä oli 2015 kasvanut edellisvuodesta. Ennakkoarvio kertoo, että vakuutuslaitokset korvasivat viime vuonna yhteensä noin 123 000 työtapaturmaa. Jos Työterveyslaitoksen muutaman vuoden takaisen tutkimuksen laskelmat pitävät paikkansa, yksittäisen työtapaturman aiheuttamat keskimääräiset kustannukset nousevat yli 6 000 euroon. Tekee muuten yhteensä 738 000 000 euroa.

Itse kukin voi laskea, kuinka suuri osuus näistä kustannuksista kertyy omassa yrityksessä tapahtuneista työtapaturmista. Samalla voi miettiä, miten niihin varaudutaan? Tarjouksiin ei oikein voi laittaa omaa kohtaa työtapaturmien aiheuttamille kuluille. Käytännössä työtapaturmista aiheutuvat kustannukset jäävätkin yrityksen maksettaviksi. Kulut joudutaan siis ottamaan omasta katteesta, joka laskee edelleen alan yritysten jo ennestään heikkoa kannattavuutta.

Valtaosa LVI-alan työtapaturmista on suhteellisen pieniä ja usein niiltä voitaisiin suojautua. Se tarkoittaa vaarojen arviointia, henkilökohtaisten suojavälineiden käyttämistä ja kiinnittämistä huomiota oikeisiin työasentoihin. Aivan kaikkia tapaturmia ei ennakoinnista huolimatta voida välttää. Joskus tulee tehtyä virhekin, vaikka ei haluaisi. Sen sijaan sitä, että virkeänä ja levänneenä jätetään noudattamatta määräyksiä ja ohjeita, on vaikeampi ymmärtää.

Nyt on hyvä tilaisuus ottaa kypärää hihnoista ja samalla parantaa kannattavuutta. Menossa oleva Kultainen kypärä 2016 -työturvallisuuskilpailu antaa loistavan syyn ottaa asia esille yrityksessä. Ja todistaa, että kyllä meilläkin saadaan aikaan. Siitä hyvänä todisteena toimii kilpailuehdotus.

Juha-Ville Mäkinen, erityisasiantuntija
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry

 

Kultainen kypärä 2016 -työturvallisuuskilpailun tarkoituksena on tuoda esille LVI-alan työturvallisuutta parantavia toimenpiteitä. Lue lisää ja osallistu.
Kilpailun voittaja julkistetaan LVI-Treffeillä 14.10.