VastaMäkinen: Putkiremonttien kahdet kasvot – aika ottaa kehitysaskel

Joskus sama asia näyttää eri puolelta katsottuna keskenään ristiriitaisilta. Joskus asianlaita saattaa näin ollakin, vaikka syytä ei olisikaan. Putkiremontteja koskevien uusien tietojen valossa meilläkin on pieni Hölmölästä muistuttava tilanne käsissä.

Putkiremonteissa hankemuodot perinteisiä

Tuoreen Isännöintiliiton putkiremonttibarometrin mukaan suurin osa hankkeista on toteutettu perinteisillä urakkasopimusmuodoilla. Tavanomaisin hankintamalli on edelleen kiinteähintainen kokonaisurakka, jonka toteuttaja valitaan hintakilpailun perusteella. Kaikkiaan 90 % hankkeista oli toteutettu tällä mallilla. Hinta oli ollut tärkein valintaan vaikuttanut tekijä. Näissä malleissa tarjous tehdään valmiiden suunnitelmien perusteella ja kaikista sopimuksen teon jälkeisistä muutoksista neuvotellaan ja sovitaan erikseen.

Tehokkuuden parantamista tarvitaan

LVI-asennusalalla yleisesti – ja samalla myös putkiremonteissa – on tuskailtu vaikeasti hallittavien ja ennustettavien työkustannusten kanssa. Työaika kuluu odotteluun sekä erilaiseen sekoiluun töiden ja työmaan järjestelyissä. Hankkeen kaikkien osapuolten toiminnan yhteensovittaminen ja suunnitelmamuutosten kanssa tulee jatkuvasti vaikeuksia. Asiaa on tutkittu akateemisesti ja valmiita ehdotuksia toiminnan parantamista on tarjolla. Keskeinen tekijä parantamiseen liittyvissä ehdotuksissa on urakoitsijan mukaan ottaminen hankkeen varhaisessa vaiheessa, jopa suunnitteluvaiheen alusta lähtien.

Parempi tulevaisuus vaatii muutosta

Hankkeiden sujuvuuden ja kustannustehokkuuden kehittäminen tarkoittaa muutosta nykytilaan ja ensimmäiseksi hankemuodoissa. LVI-urakoitsijan vahvuuksia ei useimmiten hyödynnetä hankkeen aloitusvaiheessa. Järkevästi ajatellen urakkasopimus kannattaa tehdä ennen kuin suunnitelmat ovat valmiina, sillä urakoitsijalla on usein hyviä ehdotuksia projektin toteuttamiseen. Erilaisia yhteistoimintaan perustuvia urakkamuotoja on kehitetty ja totuttu käyttämään uudistuotannossa. Putkiremontin sujuvoittamiseksi on opeteltava uusia tapoja asioiden sopimiseen. Tämä koskee varmasti taloyhtiöitä, mutta myös suunnittelijoita ja urakoitsijoita.

Kuka aloittaa?

Jonkun on otettava ensimmäinen askel. Myös tehokkuuden parantamiseksi. Tilaajan kannattaa olla aktiivinen, sillä toiminnan tehostaminen näkyy toteutuksen kustannuksessa, aikatauluissa ja teknisessä laadussa. Urakoitsijakin hyötyy, kun kilpailukyky ja toiminnan kannattavuus kasvaa. Nyt on hyvä paikka aloittaa keskustelut tilaajien edustajan eli isännöitsijän kanssa. Malleja löytyy ja hintojen nousu kannustaa tilaajiakin ratkaisujen etsimiseen. Kuka aloittaa?

Juha-Ville Mäkinen, erityisasiantuntija
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry

LVI-TU Blogit 5-2022