VastaMäkinen: Tulevaisuuden tekijät liikkeellä

Ammatillisen koulutuksen yhteishaku on jälleen alkamassa. Talouden vilkastuttua ja työvoimapulan kurimuksessa moni toimiala on kiinnostunut saamaan nuoria oman alansa opintoihin. Mikä heidät saisi valitsemaan LVI-asennusalan ja sitoutumaan siihen? Yhteishaun alla eri toimialajärjestöt pohtivat, miten markkinoida oman alan opiskelupaikkoja peruskoulua päättäville nuorille. Erilaisia kampanjoita on käynnissä ja materiaalia on netti pullollaan. Hyvä niin, mutta unohtuuko tämän kilpalaulannan aikana se, mikä todella ratkaisee sitoutuneen työvoiman saamisen tulevaisuudessa?

Järjestöjen aktiivisesta työstä huolimatta ratkaisevaa on alan yritysten oma toiminta. Nuoret eivät ole tyhmiä, ainakaan ne nuoret, jotka halutaan alalle töihin. Heidän sitoutumisensa riippuu kokemuksista, joiden perusteella he muodostavat mielipiteensä alan töistä ja yrityksistä. Nämä kokemukset voivat olla heidän omiaan, tai vielä useammin, heidän tuttaviensa. Järjestöt voivat ehkä vaikuttaa siihen, kuinka paljon nuoria hakeutuu alan koulutukseen. Mutta yritysten toiminta ratkaisee sen, kuinka moni heistä jatkaa opintonsa loppuun ja pysyy alalla.

LVI-alalla on paljon hyvää annettavanaan. Meidän tulisi osata kertoa itsenäisestä työstä, johon liittyy paljon vastuuta ja mahdollisuuksia vaikuttaa paitsi ihmisten hyvinvointiin, niin myös konkreettisella tavalla ympäristöasioihin. Tehtävästä riippumatta LVI-alan ammattilaisia arvostetaan asiantuntijoina, eikä työstä saatava korvauskaan ole huonoimmasta päästä. Nykyisin yhä useammin LVI-alan töitä tehdään asiakkaiden parissa ja työstä saa välitöntä palautetta. Kyllä näistä asioista voi olla ylpeä, eikä niitä pidä meidän itse vähätellä.

Ratkaisevaa on myös asenne, miten nuoret otetaan vastaan yrityksissä. Heidän pitää tuntea olonsa turvalliseksi ja tervetulleeksi. He kaipaavat ohjausta ja kasvaakseen ammattilaisiksi, myös onnistumisen kokemuksia. Aikaa myöten he kestävät myös kritiikkiä, kunhan se on perusteltua ja oikeudenmukaista. Kyselin aikoinaan eräältä pidetyltä työpaikkaohjaajalta hänen salaisuuttaan. Hän tiivisti asian näin: ”Tuli mieleen, että nämähän ovat jonkun lapsia. Päätin, että kohtelisin heitä, kuten haluaisin omia lapsiani kohdeltavan.”

Niin helppoa se on.

P.S. Tutustu uudistettuun lvi-ala.fi sivustoon! Sivustolla kerrotaan alan tehtävistä, uranäkymistä ja koulutusvaihtoehdoista.

Juha-Ville Mäkinen, erityisasiantuntija
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry

Blogit 1-2019