VastaMäkinen: Työelämäyhteistyön testi

Ammatillisen koulutuksen osalta koronakevät on takanapäin. Siitä selvittiin koulutusrintamalla melko vähin tappioin. Sekä ammattiopistoista että ammattikorkeakouluista on raportoitu etäopetukseen siirtymisen sujuneen jopa odotettua paremmin.

Opinnot on saatu koronasta huolimatta pääosin loppuun suunnitellulla tavalla, eikä poikkeuksellinen aika tulle näkymään tänä vuonna valmistuneiden määrässä. Rehellisyyden nimissä on kuitenkin sanottava, että mennyt kevät oli rakennusalalla vielä helppo. Työmailla toiminta jatkui rajoituksista huolimatta. Tästä piti huolen raha, työmaiden pysäyttäminen olisi tullut todella kalliiksi. Kun töitä tehdään, myös opiskelijoille löytyy riittävästi työssäoppimis- ja harjoittelupaikkoja. Todellinen testi tuleekin luultavasti ensi talvena, kun nyt menossa olevat työmaat saadaan valmiiksi.

Jos uusia aloituksia ei ala tulla, niin rakentaminen hiljenee. Tämä koskee sekä uudis- että korjausrakentamista. Silloin nähdään, onko koulutuksen järjestäjien ja työelämän kesken selvinnyt mitä yhteistyöllä tarkoitetaan. Onko se yksittäisen opiskelijan porukkaan ottamista, kun hänestä sattuu olemaan apua, vai jotakin enemmän? Tarkoittaako se laajempaa yhdessä suunnittelemista – ja sopimista – niistä toimenpiteistä, joiden avulla opiskelija saavuttaa yhdessä asetetut oppimistavoitteet. Voisiko tähtäin olla pidemmällä kuin ensi viikolla ja laajempi kuin yksittäisen työmaan avustavat työt?

Nyt on oikea aika katsoa peiliin, sekä yrityksissä että oppilaitoksissa. Onko yhteistyö sujunut kuten on tarkoitus? Ymmärtävätkö kaikki, mitä heiltä odotetaan ja mitä lisäarvoa yhteistyö voi tuottaa? Vielä on mahdollista varmistaa tulevan työvoiman osaaminen ja riittävyys. Tulevasta hiljentymisestä huolimatta kaikille löytyy riittävästi tekemistä oppimistavoitteiden saavuttamiseksi.

Nyt on vain ryhdyttävä.

Juha-Ville Mäkinen, erityisasiantuntija
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry

LVI-TU Blogit 6-2020