Vuoden 2017 putkiremonttikilpailun ykkösija jaettiin

Putkiremonttikilpailun ensimmäisen sijan jakoivat kokonaishintaurakkana toteutettu yli kolmen sadan asunnon ja 10 talon As Oy Säästökannas sekä kahden taloyhtiön, As Oy Keinutie 7:n ja As Oy Keinutie 9:n ryhmäkorjaushanke, joka toteutettiin projektinjohtourakkana. Tuomaristo antoi lisäksi kunniamaininnan As Oy Kivisaarentielle.

Voittajan valinta oli tänä vuonna tuomaristolle haastava tehtävä. Kilpailuun ilmoitetut putkiremonttihankkeet olivat laadukkaasti käynnistetty, suunniteltu, tilattu ja johdettu. Kaikissa hankkeissa  taloyhtiöiden hallitukset olivat palkanneet avukseen projektipäällikön ja suunnittelijat jo hankesuunnitteluvaiheessa.

Urakoitsija voidaan valita jo hankesuunnitteluvaiheessa

Kilpailuun osallistuneista hankkeista oli 80% toteutettu kokonaishintaurakkana. Mutta myös putkiremonteissa uudet urakkamuodot, kuten tavoitehintaurakka, projektinjohtourakka ja yhteistoimintaurakka (allianssi) ovat lisääntymässä.

Kilpailuhankkeissa esiintyi myös toimintatapaa kilpailuttaa ja valita urakoitsija jo hankesuunnitelman perusteella. Tällöin urakoitsijan materiaali-, asennustapa- ja aikatauluosaaminen ovat taloyhtiön käytettävissä, kun valitaan yhdessä elinkaarikestäviä ja taloudellisia ratkaisuja. Myös urakoitsijan perehtyminen kohteeseen jo suunnitteluvaiheessa lyhentää remontin läpimenoaikaa.

Putkiremonttihankkeiden onnistumisen edellytyksiä

Onnistuneiden hankkeiden piirteitä olivat taloyhtiöstrategia ja kiinteistön pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelmat sekä niiden noudattaminen. Taloyhtiöiden hallitukset olivat käyneet paljon dialogia osakkaiden ja asukkaiden kanssa sekä hanke-ehdotus- että hankesuunnitteluvaiheessa ja myös rakennusvaiheessa. Jo suunnittelun alkuvaiheessa yhtiöt olivat panostaneet hankkeen valmistelussa ja suunnittelussa peruskorjausten kokeneisiin asiantuntijoihin ja suunnittelijoihin.

Tuotanto- ja toimintatavat ovat kehittyneet

2000-luvun alussa korjaushankkeen työmaatoiminta ja johtaminen olivat uudisrakentamishankkeen kaltaista. Tänä päivänä korjausrakentamiseen erikoistuneet suunnittelijat, projektinjohtajat ja rakennusliikkeet ovat kehittäneet toimintatapoja ja johtamista siten, että rakentamisen lisäksi viestintä, tiedottaminen, läpinäkyvyys ja palvelu ovat oleellinen osa peruskorjaustoimintaa suunnittelun ja rakentamisen ohella. Hankkeiden asiakaspalautteissa se näkyy siten, että asukkaat ja osakkaat ovat tyytyväisiä remontin aikaiseen toimintaan ja sen lopputuloksiin.

Energiansäästökorjaukset putkiremontin yhteydessä

Putkiremontit ovat niin sanottuja taloyhtiöiden suuria korjaushankkeita ja niiden yhteydessä on mahdollista ja kustannustehokasta tehdä myös energiaa säästäviä korjauksia esimerkiksi ilmanvaihtojärjestelmissä. Vuoden 2017 putkiremonttikilpailun hankkeissa ei toteutettu varsinaisia energiansäätökorjauksia, mutta kilpailuehdotuksien perusteella mielenkiinto on heräämässä.

Vuoden Putkiremontti -kilpailun järjestää Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA ry. yhdessä SuLVI ry:n, LVI-TU ry:n, RT ry:n ja SKOL ry:n kanssa.
Lisätietoja kilpailutoimi-kunnan puheenjohtaja, DI Arto Krootila, tai 0400 740 584.