Vuoden 2021 työtapaturmien määrä pieneni hieman edellisvuoteen verrattuna

Työtapaturmakyselyn mukaan LVI-alan tapaturmataajuus heinä-joulukuussa 2021 oli 25,9 (oma henkilöstö ja alihankkijat). Vuoden 2021 tapaturmataajuus oli 20,9 (22,6 2020).

LVI-TU Tapaturmataajuus 2020-2021

Kyselyyn vastanneiden jäsenyritysten oman henkilöstön tapaturmataajuus heinä-joulukuussa 2021 oli 26,1. Se on hieman korkeampi kuin rakennusalan marraskuun 2021 tapaturmataajuusluku 23,1*.

Vuoden 2021 toisella puoliskolla tapahtui 83 työtapaturmaa, joista kolme oli vakavaa (vähintään 30 päivän työkyvyttömyyden aiheuttanut tapaturma).

LVI-alalle tyypillisiä työtapaturmia ovat silmävammat, ruhjeet, vammat raajoissa, nyrjähdykset ja venähdykset sekä erilaiset rasitusvammat. Näitä työtapaturmia
olisi helppo ehkäistä mm. käyttämällä henkilösuojaimia asianmukaisesti sekä noudattamalla oikeita työmenetelmiä ja asentoja. Suunnitelmallisuus, ennakointi
ja havainnointi sekä työkaverista välittäminen ovat avainasemassa työturvallisuutta parannettaessa.

Katso tuloskooste.

*Rakennusteollisuus RT:n talonrakennuksen, rakennustuoteteollisuuden ja infran jäsenten keskuudessa toteutettujen työtapaturmakyselyjen tapaturmataajuus marraskuussa 2021 (oma henkilöstö).

Työtapaturmakysely toteutettiin tammikuussa 2022 LVI TU:n jäsenyritysten keskuudessa. Vastausprosentti 8.