Vuoden LVI-Nainen on Eco-Paronen Oy:n toimitusjohtaja Johanna Paronen

Vuoden LVI nainen julkistettiin LVI -päivillä Tampereella. Eco-Paronen Oy on vuonna 1988 perustettu kiinteistöautomaation moniosaajayritys. Tätä nykyä yritys on osa Cateva konsernia. Vuodesta 2015 lähtien vetovastuu yrityksestä on ollut Johanna Parosen käsissä.

Johanna Paronen on toiminut yrityksessä alusta saakka, alussa talouden ja hallinnon puolella, josta toimenkuva laajentunut teknisempiin asioihin ja muun muassa tarjouslaskentaan.

  • Tekniikan puolella on äärimmäisen mielenkiintoista työskennellä. Yksin kukaan ei voi menestyä. Nykyisin työtehtäviini toimitusjohtajana kuuluu yrityksen johtaminen ja hallitun kasvun tavoittelu. Myös nuorten työnjohtajien tukeminen heidän työtehtävissään ja organisaation vahvistaminen kuuluvat arkipäivään, Paronen kertoo.

Lue lisää Talotekniikka-lehdestä