Vuoden LVI-Nainen edistää alan yhteistyötaitoja

Vuoden 2013 LVI-naiseksi on valittu Pirkko Pihlajamaa, joka toimii LVI-alan opettajana TAMK:issa eli Tampereen ammattikorkeakoulussa. Pirkko teki suuren vaikutuksen valinnan tehneeseen LVI-Naiset ry:n hallitukseen olemalla aktiivinen ja innokas edistämään naisten suuntautumista vahvemmin alalle. Hän on vaikuttanut tehtävässään ja osaamisellaan positiivisesti koko LVI-alaan.

Pirkko on valmistunut LVI diplomi-insinööriksi Otaniemestä v.1980, jonka jälkeen hän on toiminut vuoteen 2008 asti LVI-suunnittelualalla, niin suunnittelijana, suunnittelupäällikkönä kuin teollisuusyksikön johtajana. Vuonna 2008 Pirkko siirtyi TAMK:iin ensimmäisenä talotekniikan opettajana rakentamaan kouluun uutta koulutusohjelmaa. Ensimmäiset opiskelijat valmistuivat tänä vuonna LVI-insinöörin tittelillä.

Sydämen asianaan Pirkko pitää yhdessä tekemisen opettelua toisten talotekniikka alojen kanssa, koska arjessakin tarvitaan entistä enemmän yhteistyötä ja yhteistä ymmärrystä. Tämä on suurta edelläkävijyyttä alalla, koska samanlaista käytäntöä ei aikaisemmin ole ollut opintosuunnitelmissa. Oppilaat tekevät koko opiskelumatkansa aikana harjoituksia, ryhmätöitä ja luentoja yhdessä toisten koulutusohjelmien kanssa erilaisista tilanteista, jotka tulevat työelämässä vastaan. Esimerkkinä LVI-opiskelijat tekevät suunnitteluharjoituksia yhdessä mm. sähkö- ja rakennuspuolen opiskelijoiden kanssa, jotta opitaan ymmärtämään niin työmaa-olosuhteita, rakennusmestareiden arkea kuin tekemään yhteisiä suunnittelmia. Näin opitaan jo opiskeluvaiheessa puhumaan yhteistä kieltä, keskustelemaan asioista keskenään, ymmärtämään ja arvostamaan toisen alan osaamista sekä näkemään asiat kokonaisuutena. Tällaisilla yhteistyön keinoilla saadaan edistettyä koko alaa eteenpäin.

Naisia TAMK:issa on opiskelemassa erittäin vähän, mutta Pirkon mukaan he pärjäävät erittäin hyvin. Tänä vuonna LVI-Naiset ry:n myöntämiä stipendejä menestyneille opiskelijoille jaettiin mm. Pirkon kahdelle naisopiskelijalle valintakriteereinä idearikkaus ja yhteistyötaidot. Pirkko korostaa, että olisi tärkeätä saada naispuolisia alasta kiinnostuneita aktivoitua opiskelemaan, jotta heitä saataisiin enemmän alalle. Hän toteaakin, että naisten luontaiset ominaisuudet sopivat erinomaisesti alalle ja tehtävämahdollisuuksia on paljon.

Lisätiedot
Maarika Maury
Puheenjohtaja
LVI -Naiset ry
p.050-5900412

 

Vuonna 2008 perustettu LVI-Naiset ry on verkostoitumis- ja toimintakanava LVI-alan naisille. Yhdistyksen tavoitteena on edistää naisten näkyvyyttä alalla ja kannustaa verkostoitumaan ja kehittymään koulutuksen, erilaisten tapahtumien sekä tutor-toiminnan avulla. Lisätietoja www.lvi-naiset.fi