Vuoden putkiremontti -kilpailun voittanut hanke toteutettiin yhteistoimintamallilla

Asunto-osakeyhtiöille suunnatun Vuoden putkiremontti/linjasaneeraus -kilpailun voittaja julkistettiin Finnbuild-messujen yhteydessä keskiviikkona 5.10.2022. Voittajana palkittiin As Oy Puotilantie 8:n laaja linjasaneeraushanke.

Kilpailun pääteemana oli tänä vuonna suuntautuneisuus tulevaisuuteen. Erityisesti huomioon otettiin tavoitteellinen strategialähtöisyys ja sen näkyminen koko linjasaneerauksen prosessissa. Lisäksi arvioinnissa painotettiin elinkaaritaloutta, tilaajan saavuttamia etuja, remontin onnistumista, yhteistyötä ja tiedottamista sekä energiatehokkuuden ja kyberturvallisuuden parantamista.

Kuusi taloa ja 112 asuntoa kattavan, Itä-Helsingissä sijaitsevan As Oy Puotilantie 8:n remontin suunnittelu aloitettiin jo vuonna 2016. Taloyhtiön ydinajatuksena oli olla alueen paras ja vetovoimaisin taloyhtiö, ja tärkeiksi arvoiksi strategiaan kirjattiin muun muassa yhdenvertaisuus, toimivuus ja energiatehokkuus.

Kumppanit valittiin mukaan taloyhtiön strategiaan liittyvin perustein, ja hanke toteutettiin yhteistoimintamallilla. Swecon suunnittelumallin avulla kyettiin jo alkumetreillä pureutumaan useisiin hankehaasteisiin, kuten todennäköisiin lisätöihin. Näin myös varmistettiin ratkaisujen toteutettavuus ennen töiden aloittamista. Vaikka lisätöitä sitten tulikin, ne saatiin käsiteltyä tehokkaasti työmaakokouksissa. Consti tuli mukaan hankkeeseen toteutussuunnitteluvaiheessa.

Pitkäjänteisesti toteutettu strategia

As Oy Puotilantie 8:n vei voittoon pitkäjänteinen ja strateginen toteutus, johon sisältyi kattava tarveselvitys. Onnistumisina olivat tilaajan ja toteuttajan toimiva yhteistyö, hyvä tiedottaminen sekä teknisesti ja taloudellisesti onnistunut hanke, joka luovutettiin virheittä. Urakoitsijan vankka kokemus sai kiitosta.

Yhteistoimintamalli oli vaikuttamassa siihen, että taloyhtiö pääsi toteutussuunnitteluvaiheessa tutustumaan työmaaorganisaatioon jo ennen urakkaa. Noin vuoden kestänyt urakka valmistui aikataulussa toukokuussa 2021, vaikka putkiremontti korona-aikana oli ajoittain haasteellista.

  • Työmaa sujui hyvässä yhteishengessä. Erityisen iso kiitos sujuvuudesta kuuluu taloyhtiön puheenjohtajalle, joka toimi aktiivisesti koko projektin ajan. Työmaalla oli hyvä ja toimiva keskusteluyhteys tilaajan, suunnittelun ja valvonnan kanssa. Työmaan tekijöillä oli hyvä yhteishenki, ja se näkyi myös tekemisessä, kuvailee hanketta työpäällikkönä toiminut Kata Ruoppa Constilta.

Vuodesta 2008 lähtien järjestetty kilpailu on Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA ry:n järjestämä. Kilpailussa palkitaan onnistuneita putkiremontteja/linjasaneerauksia. Kilpailun tavoitteena on kertoa ja jakaa tietoa mahdollisimman laajasti hyvistä toimintatavoista ja -menetelmistä tulevien putkiremonttien /linjasaneerauksien tilaajille, osakkaille/asukkaille, suunnittelijoille ja urakoitsijoille.

Lähde: Consti