Vuosi vaihtunut – liiton vaikuttamistyö tiivistyy monella rintamalla

Toimitusjohtaja Mika Hokkanen, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry

LVI-TU tapasi yhdessä sähköurakoitsijoita edustavan STUL ry:n kanssa juuri ennen vuodenvaihdetta eduskunnan ympäristövaliokunnan varapuheenjohtajan, kansanedustaja Tiina Elon. Välitimme hänelle talotekniikka-alan näkemyksiä uudistuvan maankäyttö- ja rakennuslain vastuukysymyksistä. Vaikutustyössä tehdään töitä kahdella rintamalla. LVI-alan näkemyksiä viedään eteenpäin sekä RT:n liittoyhteisössä että STUL:n kanssa talotekniikan yhteistyösateenvarjon alla. Näkemyksemme on, että nykyinen sopimusvapauteen perustuva malli on paras ilman takuu- ja vastuumääräysten ottamista uudistuvaan lainsäädäntöön.

Vastuun ja vaikutusmahdollisuuden pitää uudessa laissa olla samalla tasolla. Koska talotekniikan rooli on kokonaisuudessa ja rakennuksen uusien toiminnallisuuksien kannalta olennainen, pitää olla mahdollisuus kahden rinnakkaisen päätoteuttajan, rakentamisen ja taloteknisen päätoteuttajan malliin. Talotekniikan merkitys on saatava näkymään myös käytössä olevissa sopimusmalleissa.

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) pitkän aikavälin peruskorjausstrategia velvoitti laatimaan kansallisen strategian, jolla olemassa oleva rakennuskanta saadaan energiatehokkaaksi vuoteen 2050 mennessä. Ympäristöministeriön vetovastuulla laadittu strategia julkaistiin keväällä 2020. Tämän strategian, samoin kuin EU:n komission tiedottaman Euroopan rakennusten perusparannusaallon, etenemistä ja toteutumista seurataan jatkossa tarkasti. Kiinteistön omistajia kannustetaan suunnitelmalliseen kunnossapitoon, energiatehokkuuskorjauksiin sekä energiatehokkaisiin lämmitysmuotoihin siirtymiseen.

Strategian tueksi korjausrakentamiseen on tärkeää saada pitkäjänteinen ja toimiva kannustin- ja tukijärjestelmä. Tästä esimerkkinä toimivat mm. energia-avustuksen laajentaminen ja ehtojen selkeyttäminen, taloyhtiöiden määräaikaiset korjausavustukset ja öljystä luopumisen tuen laajentaminen myös verkoston ja automatiikan parantamiseen. Tavoitteena on hyvä pitää nykyisen rakennuskannan energiatehokkuutta ja sisäilman laatua parantavien toimenpiteiden esiinmarssia. LVI-alan yrityksillä on tässä pitkälle tulevaisuuteen ulottuvassa korjausrakentamisprojektissa aivan olennainen rooli.

Vaikuttamistyön kautta pitää kasvattaa poliittisten päättäjien, kuntien ja taloyhtiöiden tietämystä korjausrakentamisen roolista kestävän rakentamisen näkökulmasta. Energiankulutuksen ja päästöjen vähentäminen, rakennusten käyttöiän pidentäminen ja sisäilmaolosuhteiden parantaminen ovat tavoiteltavia toimia. Päättäjät tarvitsevat jäsenneltyä tietoa korjausrakentamisen merkityksestä Suomen hallituksen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

Yllä muutamia avainasioita, joihin LVI-TU tulee tänä vuonna panostamaan vaikuttamistyössään. Toivotan kaikille jäsenillemme ja yhteistyökumppaneillemme menestyksellistä alkanutta vuotta 2021!

Mika Hokkanen, toimitusjohtaja
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry

LVI-TU Blogit 1-2021