Yhteistyö- ja sopimusmallit

Uudenlaiset kumppanuus- ja yhteistyömallit ovat jo rakentamisen arkipäivää. Yhteistyömalli, jossa tavoitellaan palkitsemisen kautta hyvää valmista lopputulosta, on hyvä lähtökohta.

Kumppanuusmalleista ehkä tunnetuin on allianssi, josta on erilaisia tilaajakohtaisia sovellutuksia, esimerkiksi kärkihankemalli. Allianssia on käytetty pääsääntöisesti suurissa ja vaativissa kohteissa.

Eräät kumppanuusmallit ja niihin sisältyvät palkkiomallit koskevat vain pääurakoitsijaa, suunnittelijaa ja rakennuttajakonsulttia. Taloteknisen urakoitsijan rajaaminen pois ”pääosapuolista” vaarantaa hyvien taloteknisten ratkaisujen toteutumisen projekteissa.

Kehittyneissä kumppanuusmalleissa talotekniikasta joko tehdään erillinen sopimus tilaajan ja talotekniikkatoteuttajan kanssa, tai vähintään päätoteuttajan tulee jo neuvotteluvaiheessa esittää tuleva talotekniikkatoteuttaja, joka on mukana neuvotteluvaiheessa ja toteutuksen aikaisessa palkkiojärjestelmässä.

Kaikissa hankkeissa osapuolilta pitää edellyttää sekä vankkaa osaamista että hyvää yhteistyökykyä. Hankkeessa on kyettävä luomaan ilmapiiri, jossa luotetaan ja arvostetaan muita osapuolia, ja jossa ongelmat ratkaistaan yhteistyössä ripeästi.