Ylipitkät maksuajat rassaavat urakoitsijoita – toimintamalliin tarvitaan muutos

Koronaviruksen aiheuttama yhteiskunnan toiminnan osittainen pysähtyminen hallitsee uutisointia. Keskustelu on kääntynyt nyt voimakkaasti myös siihen, miten tilanteesta päästään viruksen jälkeen takaisin ylös. Elinkeinoelämän rattaat pitää saada pyörimään kokonaisvaltaisesti niin nopeasti kuin mahdollista ulkoinen uhka luonnollisesti tarkasti huomioon ottaen.

Kaikilla toimialoilla liiketoiminta ei kuitenkaan ole pysähtynyt koronan aikanakaan. Rakentaminen on jatkunut ja sen koko ketju pyrkii tekemään tuloksellisesti töitä. Nyt, jos koskaan, on alan sisällä syytä varmistaa omatoimisesti, että töiden tuloksellisuus ja jatkuvuus säilyvät sekä vallitsevissa poikkeusoloissa että kriisin lauettua.

LVI-TU:n ja STULin talotekniikka-alan urakoitsijoille tehdyn kyselyn perusteella tilaajien kohtuuttomiksi venyneet maksuajat lisäävät urakoitsijoiden maksuvaikeuksia. Kyselyssä 40 prosenttia urakoitsijoista kertoi, että yritykset kärsivät rahallisia vahinkoja, kun maksusaatavat viivästyvät. Urakoitsijoita on ajautunut kassavirta-ahdinkoon maksuviivästysten vuoksi. Alalla on aivan liian paljon epävarmuutta siitä, tuleeko rahaa oikealla aikataululla vai ei.

Yllä kuvattu ilmiö ei johdu koronasta, vaan on muodostunut vaaralliseksi käytännöksi pidemmällä aikavälillä. Kun tämä on tiedossa, on erityisen tärkeää, ettei koronan aiheuttaman epävarmuuden lisäksi ongelmia samanaikaisesti lisätä ja kerrytetä ylipitkien maksuaikojen muodossa. Ulkoisen uhan aiheuttaessa tällä hetkellä valtavasti epävarmuutta koko talouselämälle on selvää, että epävarmuutta ei pidä lisätä omaehtoisella vaikeuksien kasaamisella sopimuskumppanille.

Maksuviivästysten taloudellisista haitoista keskeisimmäksi nousi kyselyn mukaan urakoitsijan omien ostolaskujen maksamisen vaikeutuminen. Myös palkanmaksut voivat viivästyä ja korkokulut kasvavat. Kun ulkopuolisen rahoituksen tarve on lisääntynyt venyneiden maksuaikojen takia, ei markkinatilannetta voida missään tapauksessa pitää tältä osin terveenä.

Mikä sitten lääkkeeksi ongelmaan. Urakoitsijalle ei missään tilanteessa pidä tarjota maksuehtoa, joka ylittää lakisääteiset maksuajat. Osa urakoitsijoista tällaisesta suoraan kieltäytyykin. Kaikilla ei ole kuitenkaan varaa olla ottamatta työtä vastaan silläkin uhalla, että joutuvat itse taloudellisiin vaikeuksiin.

Rakentamisen kokonaisketju on aina yhteispeliä ja nyt tarvitaan asennemuutosta tilaajien taholla. Monella urakoitsijoilla tilanteen jatkuessa entisellään on edessään kassakriisi. Jos talotekniikan urakoissa maksupostit pidetään sen sijaan lain mukaisina ja kohtuullisina, on tilaajan ja urakoitsijan yhteistyötä hedelmällistä jatkaa seuraavaan urakkaan. Jos koronakriisistä halutaan ammentaa oppia tulevaisuuteen, voidaan sellaisena varmasti pitää sitä, että asiat saadaan aina rullaaman parhaiten yhteisesti sopien ja sovitusti toteuttaen. Tätä yhteispelin mallia tarvitaan nyt rutkasti lisää maksuaikojen saattamiselle oikealle kurssille.

Tutustu Rakennusalan toimijoiden maksuajat -kyselyn tuloksiin.

Mika Hokkanen, toimitusjohtaja
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry

LVI-TU Blogit 4-2020