Ympäristöministeriöltä asetukset rakennusten PE-putkien ja niiden liittimien olennaisista teknisistä vaatimuksista ja tyyppihyväksynnästä

Ympäristöministeriö on antanut asetukset rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoissa käytettävien polyeteeniputkien, eli PE-putkien, ja niiden liittimien olennaisista teknisistä vaatimuksista ja tyyppihyväksynnästä. Asetukset tulevat voimaan 1.3.2021.

PE-putkia ja niiden liittimiä käytetään talousveden johtamisessa ja paineellisessa viemäröinnissä. Asetuksilla määritetyillä teknisillä ominaisuuksilla ja hyväksyntämenettelyllä halutaan varmistaa vesihuollon terveellisyys ja turvallisuus uudisrakentamisessa ja korjausrakentamisessa.

Asetukset on annettu maankäyttö- ja rakennuslain ja tuotehyväksyntälain nojalla ja ne ovat jatkoa rakentamismääräysten kokonaisuudistukselle. Annetut asetukset ovat viimeiset vesi- ja viemärilaitteistoihin liittyvien viidentoista tuoteryhmän asetusten sarjasta.

PE-putkien ja niiden liittimien tuotehyväksyntä tapahtuu kansallisesti, koska niitä ei voida CE-merkitä harmonisoidun tuotestandardin perusteella.

Olennaisten teknisten vaatimusten asetuksilla säädetään vaatimukset tuotteiden teknisille ominaisuuksille ja luodaan perusta kansalliselle tuotehyväksynnälle ja vapaaehtoiselle tyyppihyväksynnälle. Tyyppihyväksynnällä osoitetaan vaatimusten täyttyminen ja varmistetaan myös tuotteiden jatkuva laadunvalvonta. Yhtenäisillä hyväksyntämenettelyillä helpotetaan tulkintaa ja rakennusvalvonnan työtä.

Lisätietoja ympäristöministeriöstä