Ajankohtaista

STUL: Sähköurakoitsijoiden tuloskehitys vakaata

12.8.2019 | Uutiset

Sähkö- ja teleurakoitsijaliito STUL:n jäsenyritysten liikevaihdot kehittyivät vuonna 2018 suotuisasti. Sähköurakoitsijoiden taloudellinen asema on vahva. Yrityksistä pääosan kannattavuus parani ja se on keskimäärin hyvällä tasolla; hajontaa kannattavuuskehitykseen syntyy yrityskoon ja sijainninkin mukaan.

Lue lisää