Valiokunnat

Urakoitsijavaliokunta

Valiokunnan toimintaan kuuluvat elinkeinopoliittiset toimet LVI-alan osalta.
Se käsittelee myös alan työmarkkina- ja koulutusasiat.

Urakoitsijavaliokuntaan kuuluvat: Hannu Andersson, Pekka Järvinen, Pekka Karppinen, Markku Kauhanen, Jari Laitinen, Piia Ohraluoma ja Aimo Virtanen.

Palkitsemis- ja vaalivaliokunta

Vaalivaliokunta valmistelee esitykset liiton hallintoelimiin.

Vaalivaliokunnan puheenjohtajana toimii Ville Hälinen.
Jäsenistöön kuuluvat: Olli Lintula, Esa Malm, Markku Nikula, Ilkka Tykkä ja Matti Wetterstrand.