Valiokunnat

Palkitsemis- ja vaalivaliokunta

Vaalivaliokunta valmistelee esitykset liiton hallintoelimiin.

Vaalivaliokunnan puheenjohtajana toimii Mika Nikula ja varapuheenjohtajana Petri Valve.
Jäsenistöön kuuluvat: Olli Lintula, Esa Malm, Markku Nikula, Ilkka Tykkä ja Matti Wetterstrand.