Valiokunnat

Palkitsemis- ja vaalivaliokunta

Vaalivaliokunta valmistelee esitykset liiton hallintoelimiin.

Vaalivaliokunnan puheenjohtajana toimii Ville Hälinen.
Jäsenistöön kuuluvat: Olli Lintula, Markku Nikula, Pekka Pöykkö ja Matti Wetterstrand.