Skip to Content

Jäsenyys tuo konkreettista hyötyä

Edustamme yli 330 LVI-asennusalan työnantajaa, jotka työllistävät noin 8600 ammattilaista. Edunvalvontatyömme keskiössä on jäsentemme etujen valvominen työmarkkina- ja elinkeinopoliittisissa asioissa. Toimivat työmarkkinat ja työehtosopimukset sekä alan hyvät toimintaedellytykset luovat vankan jäsenyritystemme toiminnalle.

Lue lisää meistä

LVI-alalla ei tarvitse yrittää yksin

 • Jäsentemme käytössä on asiantunteva neuvontapalvelumme laki-, työsuhde- ja elinkeinopoliittisissa asioissa. Jäsenyys tuo siis konkreettista kustannussäästöä, sillä työsuhdeasioissa erehtyminen on usein kallista.
 • Katsomme rohkeasti eteenpäin ja teemme työtä LVI-alan toimintaedellytysten parantamiseksi.
 • Olemme osa Rakennusteollisus RT:tä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK:ta ja Talotekniikkaliittoa.

Jäsenten edunvalvoja työmarkkina-asioissa

 • Valvomme jäsentemme etuja työmarkkina-asioissa: seuraamme tiivisti työlainsäädännön muutoksia ja annamme lausuntoja.
 • Neuvottelemme jäsentemme puolesta PALTA:n, STTA:n ja Pron kanssa LVI-toimialan työehtosopimukset toimihenkilöille ja Rakennusliiton kanssa työntekijöille. Alan työehtosopimukset ovat yleissitovia.
Tutustu tarkemmin

Maksuttomat jäsenedut

 • Jäsenneuvonta työehtosopimus-, työlainsäädäntö-, laki- ja toimiala-asioissa
 • Erimielisyyksien ratkaisumenettely
 • Toimialaa profiloivan suhdannetiedon ja muun materiaalin tuottaminen
 • Säännölliset jäsenkirjeet
 • Talotekniikka-lehti ja Rakennuslehti

Jäsenhintaiset edut

 • Hertz hyötyajoneuvovuokraus
 • Lowell perintäpalvelut
 • Silmäaseman suojalasit
 • Terveystalon työterveyspalvelut
 • Fennian LVI-turva
 • Koulutus mm. työsuhdeasioista.

Täytä jäsenhakemus

Jäsenhakuprosessi kestää noin viikon. Tarkistamme jäsenyyden edellytykset ja toimitamme hakemuksen LVI-TU:n johtokunnan käsiteltäväksi. Jäsenyys astuu voimaan heti, kun hakemus on hyväksytty: ilmoitamme tästä uudelle jäsenelle välittömästi. Palauta hakemus liitteineen sähköpostitse info@lvi-tu.fi
Liitä jäsenhakemukseen
• Vastuu Groupin Luotettava kumppani – raportti tai
• todistukset verojen maksamisesta ja maksetuista eläkemaksuista (Tyel)

Tulosta ja täytä jäsenhakemus, docx

Jäsenmaksu

Jäsenmaksu määräytyy yrityksen liikevaihdon ja palkkasumman perusteella. Minimijäsenmaksu on 250 euroa.

Jäsenen velvollisuudet

Vuosittainen jäsentietoilmoitus
Jäsenyrityksen on toimitettava liitolle vuosittain jäsentietoilmoitus, jossa kysytään jäsenmaksun määrittämistä varten tiedot edellisen kalenterivuoden maksetuista palkoista sekä lvi-toimialan liikevaihdosta. Lisäksi jäsen sitoutuu vastaamaan liiton kyselyyn, jossa tilastollisia tarpeita varten selvitetään muun muassa työntekijämääriä. Yksittäistä jäsentä koskevat tiedot käsitellään ehdottoman luottamuksellisina ja vain siinä laajuudessa kuin se on tarpeen. Lisätietoja info@lvi-tu.fi

Liiton säännöt
Jäsenyrityksemme sitoutuvat noudattamaan liiton sääntöjä (pdf) sekä työntekijöiden työsuhteissa työlainsäädäntöä ja kulloinkin sovellettavan työehtosopimuksen määräyksiä.

Lisätietoja

Johanna Ström Assistentti +358 40 585 0016 johanna.strom@lvi-tu.fi
Back to Top