Skip to Content

Tunnusluvut ja tilastot

LVIS-alan kokonaismarkkina on noin 6,4 mrd, josta putkiasennus oli noin 2,9, ilmanvaihto runsaat 1 mrd € ja sähkö 2,5 mrd €.

LVI-urakointiyritysten liikevaihdon jakauma: korjausrakentaminen 48 %, uudisrakentaminen 31 % ja huoltotoiminta 21 %. LVI-asennusalalla työskentelee noin 15 000 henkilöä.

 

Rakennusteollisuuden lukuja

Rakentamisen markkinat vuonna 2021 olivat yhteensä 38,8 mrd €. Asuntorakentamisen osuus 22 % (8,3 mrd €), muun kuin asuinrakentamisen 23 % (9 mrd €), korjausrakentamisen 37 % (14,4, mrd €) ja maa- ja vesirakentamisen 18 % (7,1 mrd €).

Suomen kansallisvarallisuudesta 565 miljardia euroa on kiinni rakennetussa ympäristössä. Asunnot ovat suomalaisten suurin varallisuuserä.

Rakennusteollisuus on suurin työllistäjä Suomessa. Se työllistää neljännesmiljoona henkilöä ja kiinteistöala sekä alaan liittyvät palvelut mukaan lukien yli puoli miljoonaa.

Lisätietoa RT:n tilastoista

Lisätietoja

Mika Hokkanen Toimitusjohtaja +358 50 448 1411 mika.hokkanen@lvi-tu.fi
Back to Top