Skip to Content

Kestävä kehitys

Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Yli 30 % kokonaispäästöistämme tulee rakennetusta ympäristöstä ja 75 % sen päästöistä aiheutuu käytönaikaisesta energiankulutuksesta. Talotekniikalla onkin merkittävä rooli kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamisessa. Rakennus- ja kiinteistöalan toimijoiden on kehitettävä ja otettava käyttöön parhaat ja kustannustehokkaimmat keinot rakennuksille asetettujen energia- ja ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi.

Rakennuksen elinkaaren aikainen energiankäyttö

Rakennetun ympäristön kannalta oleellista on tarkastella vaikutuksia koko elinkaaren ajalta.

  • Ammattitaitoinen suunnittelu, toimivat ja pitkäikäiset tekniset ratkaisut sekä asianmukainen toteutus ovat hyvä alku energiatehokkuudelle.
  • Kestävän kehityksen kannalta oleellista on rakennuksen oikeanlainen käyttö, suunnitelmallinen ylläpito ja huolto sekä oikea-aikaiset korjaukset, jotka varmistavat mahdollisimman pienen elinkaarenaikaisen ympäristökuormituksen.
  • Olemme mukana Rakennusteollisuus RT:n käynnistämässä kestävän rakentamisen ohjelmassa, joka tuo alan teolliset toimijat yhteen ratkaisemaan alan kestävyyshaasteita.

Talotekniset ratkaisut keskeisiä rakennuskantamme energiatehokkuuden parantamisessa

Suurin osa lähiöistämme rakennettiin 1970- ja 1980-luvuilla: vihreän siirtymän kannalta onkin oleellista, että näiden kiinteistöjen energiatehokkuutta parannetaan.

Talotekniikalla on tässä merkittävä rooli, sillä rakennuksen energiatehokkuutta voidaan parantaa mm. lämmitysmuodon muutoksella, lämmön talteenottoratkaisuilla, energiatehokkailla vesikalusteilla, sopeuttamalla lämmitystä käyttötarpeen mukaan sekä hyödyntämällä automaatiota ja taloteknisten järjestelmien suunnitelmallisella ylläpidolla ja huollolla.

Hyödyllisiä linkkejä

Lisätietoja

Mika Hokkanen Toimitusjohtaja +358 50 448 1411 mika.hokkanen@lvi-tu.fi
Juha-Ville Mäkinen Erityisasiantuntija +358 45 899 9388 juha-ville.makinen@lvi-tu.fi
Back to Top