Skip to Content

LVI-urakointi

Valvomme jäsenyritystemme etuja elinkeinopoliittisissa asioissa ja edistämme LVI-urakoinnin toimintamahdollisuuksia. Olemme mm. mukana alan teknisten normien kehitystyössä, ja lisäämme eri sidosryhmien tietoisuutta alati kasvavasta korjausvelasta ja energiaremonttien tukemisen tarpeellisuudesta.

Putkiremonttihankkeisiin kannustaminen

  • Olemme toimineet jo pitkään tekemättömien putkiremonttien aiheuttaman korjausvelan pienentämiseksi mm. viestinnän kautta sekä vaikuttamalla sidosryhmäkohtaisesti remonttitukien lisäämiseen.
  • Putkiremonttien toimeenpanon laadun kehittämistä varten teemme sekä yksin että yhdessä muiden järjestöjen kanssa selvityksiä toiminnan laadusta, joiden perusteella laaditaan toimintasuosituksia sekä suunnittelua että toiminnan ohjausta varten.
  • Osallistumme aktiivisesti erilaisten uusien urakkasopimusmallien kehittämiseen.

Energiaremonttien lisääminen

  • Toimimme erilaisissa verkostoissa, joiden tavoitteena on jäsentää mm. energiaremontin käsitettä ja yhdenmukaistaa eri termien käyttöä.
  • Pyrimme vaikuttamaan tuleviin kansallisiin säädöksiin yhdessä muiden rakennusklusteriin kuuluvien järjestöjen kanssa.
  • Seuraamme eurooppalaista sääntelyä ja teemme tarkkoja arviointeja sen vaikutuksista.
  • Näemme energiaremonttien ja putkiremonttien olevan vahvasti kytköksissä toisiinsa. Tästä syystä kannustamme energiaremonttien lisäämiseen saman kaltaisilla toimenpiteillä kuin putkiremonttienkin lisäämiseksi.

Teknisten normien kehittäminen

  • Osallistumme Talotekniikka RYL:n ja LVI-ohjekorttien valmisteluun. Ne ovat suunnitelma-asiakirjojen ohella keskeisin osa urakkasopimusasiakirjoja. RYL ja ohjekortit ovatkin paras tapa vaikuttaa kansallisesti asennustoiminnan laatuun ja toisaalta käsitykseen hyvästä rakentamistavasta. Olemme edustettuna käytännössä kaikissa näihin normeihin vaikuttavissa luottamuselimissä ja asiantuntijaryhmissä.
  • Tiedotamme jäsenyrityksiämme muutoksista ja järjestämme koulutusta normien hyödyntämiseksi tuotannon ohjauksessa.
  • LVI-järjestelmien rakentamista ohjaavien normien kehittämisessä teemme yhteistyötä erityisesti suunnittelijoiden ja rakennuttajien edustajien kanssa.

Lisätietoja

Juha-Ville Mäkinen Erityisasiantuntija +358 45 899 9388 juha-ville.makinen@lvi-tu.fi
Back to Top