Skip to Content

Edunvalvonta

Edunvalvontatyömme keskiössä on jäsentemme etujen valvominen työmarkkina- ja elinkeinopoliittisissa asioissa. Toimivat työmarkkinat ja työehtosopimukset sekä alan hyvät toimintaedellytykset luovat vankan pohjan jäsenyritystemme toiminnalle.

Teemme vahvaa vaikutustyötä yhdessä Rakennusteollisuus RT:n ja Talotekniikkaliiton kanssa.

Talotekniikka

Taloteknisen urakoinnin aseman parantaminen on yksi elinkeinopoliittisen edunvalvontamme kärkiteemoista. Teemme vaikutustyötä yhdessä mm. Talotekniikkaliiton kanssa.

Lue lisää

LVI-Urakointi

Valvomme jäsenyritystemme etuja alan elinkeinopoliittisissa asioissa. Olemme esimerkiksi mukana alan teknisten normien kehitystyössä, ja lisäämme eri sidosryhmien tietoisuutta alati kasvavasta korjausvelasta ja energiaremonttien tukemisen tarpeellisuudesta.

Lue lisää

Kestävä kehitys

Talotekniikalla on merkittävä rooli kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamisessa. Yli 30 % kokonaispäästöistämme tulee rakennetusta ympäristöstä ja 75 % sen päästöistä aiheutuu käytönaikaisesta energiankulutuksesta. Rakennus- ja kiinteistöalan toimijoiden on kehitettävä ja otettava käyttöön parhaat ja kustannustehokkaimmat keinot rakennuksille asetettujen energia- ja ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi.

Lue lisää

Työmarkkinat

Valvomme jäsentemme etuja työmarkkina-asioissa. Neuvottelemme alan työehtosopimukset, seuraamme tiivisti työlainsäädännön muutoksia ja annamme lausuntoja.

Lue lisää

Koulutus

Koulutuspoliittisen edunvalvontamme yksi kärkiteemoista on alan osaamisen varmistaminen. Toimimme mm. Talotekniikan työelämätoimikunnassa ja käynnistimme LVI-Työelämäkumppaniverkostotoiminnan vuoden 2023 alussa.

Lue lisää

Vastuullinen edunvalvonta

Toimimme läpinäkyvästi ja kerromme avoimesti keitä olemme lobanneet ja mistä aiheesta. Kirjaamme tiedot Lobsteriin, sen kautta myös viemme raporttimme avoimuusrekisteriin.

Back to Top