Skip to Content

Talotekniikka-alalla valo on vähissä – uudisrakentaminen sakkaa ja korjausrakentaminenkin vähenee

Rakentamisen synkeä vuosi on laskenut hankealoitusten määrää, mutta apeuden arvioidaan väistyvän tänä vuonna. Mahdollinen valoisampi aika ei kuitenkaan näy talotekniikka-alalla. Suhdannekyselyn mukaan uudisrakentaminen sakkaa, ja korjausrakentaminenkin on vähentymässä.

Uudisrakentaminen laskee kaikilla osa-alueilla kaikkialla Suomessa

Jopa 86 prosenttia vastaajista arvioi asuntotuotannon vähenevän. Toimisto- ja liiketilojen rakentamisen näkymät ovat myös synkeät, eikä teollisuus- tai julkisessa rakentamisessakaan ole juurikaan kasvumahdollisuuksia.

  • Kyselyn perusteella suuntaa antavina piirteinä voidaan todeta, että uudisrakentamisen näkymissä sähkösuunnittelijat ovat vielä jonkin verran urakoitsijoita pessimistisempiä ja korjausrakentamisessa taas myönteisempiä, Sähkösuunnittelijat NSS ry:n toimitusjohtaja Markku Säkö toteaa.

Korjausrakentaminen vähenee, ylläpito huolestuttaa

Myös korjausrakentamisen odotetaan vähentyvän kaikilla osa-alueilla. Kasvua asuntojen korjausmääriin ennakoi vain 18 prosenttia vastaajista; selkeimmät kasvuodotukset löytyvät Uudeltamaalta, Lapista ja Kanta-Hämeestä. Automaatioratkaisuja toimittavat yritykset näkevät kasvumahdollisuuksia asuntojen korjausrakentamisessa.

  • Korjausrakentamisen kasvuodotusten sulaminen kurittaa urakoitsijoitamme tänä vuonna. Huolestuttavaa on myös se, että syksyn näkymistä poiketen huolto- ja ylläpitotoiminnan kehitystä arvioiva saldoluku on painunut aavistuksen negatiiviseksi. Nämä lisäävät korjausvelkaa entisestään, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n toimitusjohtaja Mika Hokkanen sanoo.

LVI-urakoitsijoilla tilauskantaa 6 kuukaudeksi eteenpäin

Tilauskanta heikkenee edelleen: peräti 40 prosentilla vastaajista tilauskanta on pienentynyt. Tarjouspyyntöjen määrän kehitys myötäilee näitä lukemia. Tulevan puolen vuoden jaksolla tilauskannan odotetaan laskevan, mutta jonkin verran vähemmän kuin syksyllä.

Kun tarjoamaan on päästy, keskimäärin joka viides tarjous on johtanut tilaukseen. Täystyöllistävä tilauskanta on sähköurakoitsijoille 4, LVI-urakoitsijoilla ja suunnittelijoilla 6 kuukautta.

Liikevaihdon laskusuunta huolestuttava

Liikevaihdosta reilu kolmannes on tullut uudisrakentamisen kohteista, korjausrakentamisesta 42,5 prosenttia ja huoltotoiminnasta noin viidennes. Viime syksynä liikevaihdon laskua ennakoi kolmannes alan toimijoista, nyt jo 40 prosenttia. Suurimmat kasvuodotukset on yli 5 M€ liikevaihdon yrityksillä.

Osaavasta työvoimasta pulaa

Vastaajilla ei ole aikeita juurikaan kasvattaa henkilöstön määrää. Alan yritykset ovat varovaisia epävarman markkinatilanteen vuoksi. Toisaalta yli puolet vastaajista on kokenut, että ammattitaitoisten toimihenkilöiden ja työntekijöiden heikko saatavuus on jopa hanketarjousten ohittamisen ja kasvun este. Varsinkin sähkösuunnittelijoilla työvoiman saatavuus on suuri huolenaihe.

Sodan seurannaisvaikutukset liikevaihtoon ja kannattavuuteen

Lähes puolet talotekniikkaurakoitsijoista arvioi Ukrainan sodan heikentävän liiketoimintaansa ja sähkösuunnittelijoista jopa 57 prosenttia.

  • Ukrainassa käytävä sota useine seurannaisilmiöineen vaikeuttaa edelleen monien yritysten toimintaa. Vaikka rakennustarvikkeiden hintojen nousu ja saatavuusongelmat ovat tasaantuneet, niiden vaikutukset näkyvät vielä pitkään talotekniikkaurakoinnissa, Talotekniikkaliitto ry:n ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n toimitusjohtaja Kai Puustinen sanoo.

Reilu kolmannes raportoi yrityksensä kannattavuuden huonontuneen edelliseen vuoteen verrattuna. Sodan seurannaisvaikutukset tuntuvat kipeästi monen kannattavuudessa: jopa 74 prosenttia vastaajista arvioi, että kannattavuus heikkenee sodan takia hieman tai merkittävästi.

Katso tulosgraafit
Tutustu Infograafiin

Talotekniikkaliitto toteutti talotekniikka-alan suhdannekyselyn LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n, Sähkösuunnittelijat NSS ry:n sekä Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n jäsenistölle 22.2.-6.3.2023. Kyselyyn vastasi 219 yritystä.

Lisätietoa

Mika Hokkanen Toimitusjohtaja +358 50 448 1411 mika.hokkanen@lvi-tu.fi
Back to Top