Skip to Content

Laatumalleihin sitoutuminen

Koulutuksen järjestäjät sitoutuvat noudattamaan laatuvaatimuksia, joiden tarkoituksena on varmistaa työelämäyhteistyön toteutuminen. Laatuvaatimukset tarkennetaan koulutuksen järjestäjän vahvistamissa toimintaohjeissa ja määräyksissä. Nämä kriteerit perustuvat säädöksissä esitettyihin vaatimuksiin.

Sitoumuksen tekeminen

Koulutuksen järjestäjän edustaja tekee ja allekirjoittaa sitoumuksen, joka julkaistaan LVI-TU:n verkkosivuilla. Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että sitoumuksen noudattamista varten tarpeelliset ohjeistukset ja päätökset ovat tehty. Sitoumus tehdään lukuvuodeksi kerrallaan ja sen uusimisen yhteydessä toimitetaan vapaamuotoinen raportti sitoumuksen noudattamisesta edellisen lukuvuoden osalta.

Toiminnan arviointi

Pedagoginen yhteistyöryhmä voi tehdä kehitystyötä tukevia arviointikäyntejä verkoston oppilaitoksiin ja varmistaa, että työelämäyhteistyössä noudatetaan sovittuja periaatteita. Arviointikäyntien aikana voidaan myös auttaa toiminnan suunnittelussa ja yhteistyön käynnissä pitämisessä.

Työelämäyhteistyö käytännössä – ennakointiryhmät

Koulutuksen järjestäjä sitoutuu nimeämään alakohtaisen koulutuksen ennakointiryhmän tai osallistumaan muiden koulutuksen järjestäjien kanssa organisoidun ennakointiryhmän toimintaan. Ryhmien jäsenet tulevat paikallisista alan yrityksistä ja niiden toimivalta riippuu koulutuksen järjestäjän harkinnasta. Oleellista on, että ryhmä tuottaa tietoa alan laadullisista ja määrällisistä osaamistarpeista sekä vaikuttaa koulutuksen aloituspaikkoja ja sisältöjä koskeviin päätöksiin.

Kirjalliset sopimukset

Opiskelijan työpaikalla tapahtuva oppiminen perustuu aina kirjallisesti laadittuun sopimukseen. Sopimuksen liitteeksi tulee opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman perusteella yhdessä työpaikan edustajien kanssa laadittu suunnitelma oppimistavoitteista, joita jakson aikana halutaan saavutettavan.

Näytöt työpaikoilla

Tutkinnon osien arvosanojen määräämiseen liittyvä osaamisen arviointi järjestetään pääsääntöisesti työpaikoilla. Näyttöjä voidaan täydentää muulla osaamisen arvioinnilla muissa ympäristöissä. Tutkinnon osan arvosanasta vastaa opettaja.

Arvioinnin pätevyys

Näyttöjen arviointiin työpaikoilla osallistuu aina vähintään yksi työelämän edustaja. Koulutuksen järjestäjä järjestää arvioijille perehdytyksen tavoitesuhtaiseen ja kriteeriperusteiseen arviointiin.

Opettajien osaamisen ylläpito

Opettajien osaamista arvioidaan säännöllisesti ja heidät ohjataan tarvittaessa täydennys- tai lisäkoulutukseen. Pääsääntönä on, että opettajat voivat osallistua tasavertaisesti toimialan markkinatilanteeseen, asennustekniikan kehittymiseen ja työehtosopimuksiin liittyviin koulutustilaisuuksiin.

Takaisin LVI-Työelämäkumppani-etusivulle.

Lisätietoa

Juha-Ville Mäkinen Erityisasiantuntija +358 45 899 9388 juha-ville.makinen@lvi-tu.fi
Back to Top