Skip to Content

Raseko – Osaamisen uusi taso! 

Raision seudun koulutuskuntayhtymä on Varsinais-Suomessa toimiva monialainen ammatillisen koulutuksen järjestäjä, jonka tarjontaan kuuluvat perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot, yksittäiset tutkinnon osat, työvoimakoulutus, tutkintokoulutukseen valmentava koulutus Tuva, ajankohtaisseminaarit sekä muu työelämäyhteistyö.

Rasekon kampus sijaitsee Raisiossa, missä Rasekolla on ainutlaatuisia oppimisympäristöjä kuten Fab Lab Raseko. Opiskelu on joustavaa ja käytännönläheistä. Opinnot suunnitellaan jokaiselle henkilökohtaisesti ja jos tarvittava osaaminen on jo koossa, voi tutkinnon suorittaa myös suoraan näyttämällä.

Perustutkinnot nuorille ja ilman tutkintoa työskenteleville aikuisille. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot osaamisen syventämiseen ja laajentamiseen. Yksittäiset tutkinnon osat oman osaamisen kehittämiseen.

  • Talotekniikan perustutkinto, putkiasentaja
  • Erilaiset esimiestyön, johtamisen ja yrittäjyyden koulutukset
  • Työpaikkaohjaajavalmennukset
  • Oppisopimukset

Raseko: Sitoumuslomake
raseko.fi

Yhteyshenkilöt työelämäkumppaniasioissa: 
Koulutuspäällikkö (talotekniikka) Pekka Hyvönen, puh. 044 705 7615, pekka.hyvonen@raseko.fi 
Koulutusjohtaja Terhi Alatalo, puh. 040 750 7311, terhi.alatalo@raseko.fi

Takaisin LVI-Työelämäkumppani-etusivulle.

Back to Top