Skip to Content

Talotekniikkasertifikaatti LVI- ja rakennusautomaatiourakoinnin tarpeisiin

Henkilö ja yritysarviointi SETI:n  Talotekniikkasertifikaatti sisältää merkittävimmät talotekniikkaurakoinnin osa-alueet: LVI-urakoinnin sekä sähkö-, turva- ja rakennusautomaatiourakoinnin. Myös kunnossapito ja eri järjestelmien ylläpito on huomioitu sertifikaatin kriteereissä.

Talotekniikkasertifikaatti on ensimmäinen sertifikaatti, missä on huomioitu LVI- ja rakennusautomaatiourakoinnin erityistarpeet. Se perustuu toiminnanohjausjärjestelmään, missä yritys kuvaa ainoastaan sellaiset toiminnot, jotka kohdistuvat asiakkaalle tehtäviin palveluihin.

Toiminnanohjauskäsikirjassa yrityksen toiminnat kuvataan prosesseina. LVI- ja sähköurakoinnin prosessit ovat myynti, urakan asennus ja laskutyö tai kunnossapito. Myyntiprosessissa yritys kuvaa myynti ja markkinointi toimet sekä tarjouslaskennan ja tarjousten teon. Urakan toteutusprosessissa kuvataan työn aloitus-, toteutus- ja päätösvaiheen toimet sekä jälkimarkkinointi ja takuuajan toimet. Laskutyö- tai kunnossapitoprosessissa yritys kuvaa miten laskutyöt tai kunnossapito hoidetaan.

Sertifikaatti perustuu toiminnanohjausjärjestelmään

Talotekniikkasertifikaatti perustuu toiminnanohjausjärjestelmään, eikä ISO 9000 -sarjan laatujärjestelmään, koska ISO 9000 -laatujärjestelmä on tarkoitettu valmistavan teollisuuden tarpeisiin takaamaan tasalaatuiset, mutta ei välttämättä hyvälaatuiset, tuotteet. Koska urakoitsijoiden työt eivät ole keskenään samanlaisia, SETI Oy:n mielestä tuotteiden, prosessien ja palveluiden sertifiointiin perustuva standardi SFS-EN ISO/IEC 17065:2012 ja sen pohjalta kehitetty toiminnanohjausjärjestelmä soveltuu paremmin urakointiin. Toiminnanohjausjärjestelmä on myös helpompi laatia ja siitä aiheutuvat kustannukset ovat pienemmät kuin ISO 9000 -sarjan laatujärjestelmällä.

Mallipohja avuksi toiminnanohjauskäsikirjaan

Yrityksen tulee laatia toiminnanohjauskäsikirja omiin tarpeisiinsa tehostamaan omaa toimintaa. Toiminnanohjausjärjestelmän tekoa varten on kehitetty Word-pohja, jossa jokainen kriteeristön kohta on selvitetty, mitä yrityksen tulisi kyseisessä kohdassa kuvata. Sen avulla toiminnanohjauskäsikirjan teko on helppoa. Valmiin mallipohjan saa SETI Oy:stä. Sähköinfo Oy järjestää niin LVI-Urakointiin kuin sähköurakointiin sopivia kursseja, jotka käsittelevät toiminnanohjausjärjestelmän tekoa.

Kriteerit on kirjoitettu kokonaisuudeksi, joka käsittää kaikki talotekniikan toimialueet. Mustalla kirjoitetut tekstit koskevat kaikkia urakoinnin osa-alueita. Vain LVI-urakointia koskevat kriteerien osat on kirjoitettu vihreällä ja sähköurakointia sinisellä, rakennusautomaation väri on ruskea ja turvaurakoinnin liila. Mikäli LVI-urakoitsija rakentaa Talotekniikkasertifikaatin edellyttämää toiminnanohjausjärjestelmää, hän lukee kriteeristöstä ainoastaan mustat ja vihreät tekstit; näin toiminnanohjausjärjestelmä tulee laadittua oikein.

Kun yritys on laatinut toiminnanohjausjärjestelmän ja ajanut sen sisään käytäntöihinsä, voidaan aloittaa järjestelmän sertifiointi. Sertifioinnin yhteydessä SETI Oy:n arvioijat käyvät yrityksessä toteamassa, että se toimii toiminnanohjauskäsikirjassa kuvatulla tavalla. Yhden talotekniikkatoimialueen, esimerkiksi LVI-urakoitsijan, arviointikäynti kestää yleensä yhden päivän. Hyväksytyn arviointikäynnin jälkeen yritys saa sertifikaatin kolmeksi vuodeksi, jonka jälkeen tehdään uusi arviointikäynti.

Kriteerit täyttävälle urakoitsijalle SETI Oy myöntää todistuksen, mistä ilmenee sertifikaatin sisältämät talotekniikan toimialueet. Sertifikaatti voidaan hakea koskemaan esimerkiksi LV-urakointia tai pelkästään I-urakointia. Sertifikaatin omaava urakoitsija voi käyttää SETI Oy:n sertifiointitunnusta nettisivuillaan, kirjelomakkeissaan tai muussa mainonnassaan.

Serfikaatin hyödyt

Talotekniikkasertifikaatti hyödyttää yritystä monin tavoin. Julkinen hankintalaki antaa tilaajalle enemmän mahdollisuuksia urakan saannin kriteerien määrittämiseen; Halvimman hinnan rinnalle on tulleet esimerkiksi yrityksen laatupisteet, mikäli sillä on kolmannen osapuolen varmentama laatu- tai toiminnanohjausjärjestelmä. Sertifikaatti ja siihen liittyvä toiminnanohjausjärjestelmä on osoitus yrityksen laadukkaasta toiminnasta. Toimiva toiminnanohjausjärjestelmä helpottaa uusien työntekijöiden perehdytystä yrityksen toimintoihin. Toiminnanohjauksen myötä toiminta tehostuu, työn laatu paranee ja työssä tapahtuvien virheiden määrä vähenee, ja yrityksen tuotto paranee.

Lisätietoa Talotekniikkasertifikaatista SETI:stä.

 

 

Back to Top