Skip to Content

TAKK – Monialainen ammatillinen kouluttaja ja työelämän kehittäjä

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK tarjoa ammatillisia perustutkintoja, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta yli 20 ammattialalta.

Koulutuksia, toimintaa ja oppimisympäristöjä kehitetään tiiviissä yhteistyössä työelämän ja yritysten kanssa. Yrityksille ja organisaatioille on tarjolla joustavat ja yksilölliset henkilöstön osaamisen ja liiketoiminnan kehittämisen palvelut.

TAKK kouluttaa talotekniikka-alalle uusia osaajia ja kehittää alan ammattilaisten osaamista lisä- ja täydennyskoulutuksilla. Talotekniikka-ala TAKKissa kattaa putkialan ja kylmäalan. Opiskelu on joustavaa ja käytännönläheistä. Opinnoissa huomioidaan aikaisempi osaaminen.

Talotekniikan perustutkinto

  • Putkiasentaja
  • Kylmäasentaja

Talotekniikan ammattitutkinto

  • Kylmäasentaja (AT)

Täydennyskoulutukset

  • Kylmälaitteiden vuototarkastuskoulutus
  • CO2-koulutus
  • Kylmälaitosten rekisteröitävien painelaitteiden käytönvalvoja

Sitoumuslomake
takk.fi

Yhteyshenkilö Työelämäkumppaniasioissa
Koulutussuunnittelija Heikki Mahlamäki, puh. 044 7906 299, heikki.mahlamaki@takk.fi

Takaisin LVI-Työelämäkumppani-etusivulle.

 

 

Back to Top