Skip to Content

LVI-TU 100 vuotta – edunvalvontatyö jatkuu vahvana

Toimitusjohtaja Mika Hokkanen, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 100 vuotta siitä, kun Suomen Putkijohtotyönantajainliitto aloitti toimintansa. Komeiden tasavuosien täyttyessä toimintaa jatkaa LVI-TU, joka on usean järjestön yhdistämisen ja toimintojen keskittämisen tulos. 100 vuoteen mahtuu luonnollisesti monenlaisia poikkeustilanteita ja varsin poikkeuksellisissa olosuhteissa juhlavuosi myös käynnistyy.

Koronaepidemia on haastanut globaalisti ihmisten välistä vuorovaikusta ja sen kautta talouselämää jo pian kahden vuoden ajan. Kun epidemia lopulta saadaan talttumaan, jää osa sen vaikutuksista elämään. Tavassamme työskennellä näkyy koronan kiihdyttämänä otettu digiloikka ja useassa tapauksissa jopa harppaus.

Juhlavuosi käynnistyy työehtosopimusneuvotteluilla. TES-ratkaisujen tekeminen on aina ollut liiton toiminnan kivijalka. Työmarkkinatoiminnassa on molemmille neuvotteluosapuolille luonnollisesti tärkeää tavoitteellinen neuvotteluprosessi. Lisäksi neuvotteluosapuolten on yhdessä huolehdittava siitä, että toimivia suhteita ylläpidetään sekä neuvottelukierroksen että työehtosopimusten voimassaolojen aikana.

Miltä lähitulevaisuus sitten näyttää LVI-alan osalta? Mitkä tekijät määrittelevät yritysten onnistumisen ja mukana pysymisen alati tiukentuvassa kilpailussa? Materiaali- ja komponenttipula ja niiden voimakas hintatason nousu on vaikuttanut haitallisesti yritystoiminnan kannattavuuteen alallamme. Nämä ovat tekijöitä, joihin urakoitsijoilla on vähän vaikutusvaltaa ja -mahdollisuuksia. Myös entisestään heikentynyt ammattitaitoisen työvoiman saatavuus muodostaa pahenevia pullonkauloja, joiden purkaminen on ensiarvoisen tärkeää. Tekninen ala kiinnostaa nuoria ja opiskelupaikat täyttyvät. On huolehdittava sitä, että näille nuorille opiskelupaikkaa valittaessa annettuun lupaukseen mielenkiintoisista kädentöistä myös vastataan lisäämällä oppilaitosten lähiopetuksen ja käytännön opetuksen määrää. Jo peruskoulussa tapahtuvalla laadukkaalla teknisen työn opetuksella voidaan innostaa nuoria teknologia-alojen opintoihin.

Rakennusalan merkittävin yksittäinen draiveri pitkälle tulevaisuuteen on varmasti kestävän kehityksen vaatimukset ja energiatehokkuus lukuisissa eri ilmenemismuodoissaan. Tämä koskee luonnollisesti myös LVI-alaa. Uudisrakentamisen lisäksi energiatehokkuuteen liittyvät asiat on otettava huomioon merkitystään kiihtyvällä tahdilla kasvattavassa korjausrakentamisessa. Korjausvelan määrä on valtava huolimatta siitä, että joissain tapauksissa korjaamista ei enää pidettäisikään kannattavana vaihtoehtona purkamisen sijaan. Tiukentuvien vaatimusten ohella on pidettävä keskiössä asuntoja käyttävät ihmiset ja terveellinen sisäilmasto. Öljykattiloiden vaihtamisen tukeminen on ollut hyvä avaus, mutta muodostaa todellisuudessa vasta alun kohti kestävän kehityksen vaatimuksia. Rakennusten sisällä on jatkuvasti huolehdittava siitä, että käytössä on oikeat lämpötilat ja ne myös sellaisina pysyvät käytön aikana. Tämän edellytyksenä on luotettavasti ja turvallisesti toimivat lämmönjako- ja käyttövesijärjestelmät. Talotekniikan ylläpidosta on siis myös pidettävä huolta kestävän kehityksen saralla.

Kiristyvät energiatehokkuusvaatimukset lisäävät entisestään laitteiden asentajien osaamisvaatimuksia. Modernia talotekniikkaa on myös käytettävä ja huolettava oikein. Tulevaisuus tarvitsee osaavaa henkilöstöä tarjoamaan palvelua rakennusten koko elinkaaren aikana. Tulevaisuuteemme on parempi, jos talotekniikan asennuksiin osallistuu kiristyvien energiatehokkuusvaatimusten puristuksessa aidosti osaaviksi todennettuja asentajia. Asennustoimintaan liittyvien kansalaisten terveydelle ja omaisuudelle aiheutuvien vaaratekijöiden vähentämiseksi talotekniikan asennushenkilöstöltä pitäisi aina vaatia LVI-alan ammatillista peruskoulutusta. Vaatimus olisi vietävä rakentamista koskeviin kansallisiin säädöksiin. Käytännössä tämä siis tarkoittaa sitä, että LVI-asennustöiden pitäisi olla luvanvaraisia.

Menestyksellistä alkavaa juhlavuotta jäsenistöllemme ja sidosryhmille,

Lisätietoa

Mika Hokkanen Toimitusjohtaja +358 50 448 1411 mika.hokkanen@lvi-tu.fi
Back to Top