Skip to Content

Sopimusehtojen kaikuluotausta ja TES-saranan ratkomista

Toimitusjohtaja Mika Hokkanen, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 ovat uuden vuoden käynnistyessä luupin alla. Kyseessä on vakiosopimusehdot, joiden käytöstä urakkasopimuksen osana on erikseen sovittava. Ja näin erittäin usein myös LVI-alalla toimitaan. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot on tarkoitettu elinkeinonharjoittajien välisiin rakennusurakkasopimuksiin.

Onko aika nyt tullut riittävän kypsäksi ryhtyä kriittisesti tarkastelemaan käytössä pitkään olleiden ehtojen sisältöä ja niitä myös tarvittaessa uudistamaan? Urakkasopimusten sisällä toimivat käytänteet ja käytössä olevat sopimusmallit ovat ehtineet elää ja osittain myös muuttua vuosien saatossa. Käytäntö on osoittanut, että osassa LVI-urakoita YSE vaihtelevalla menestyksellä toimii ja osassa urakoita tilaajan tarjoamat omat sopimusehtopaketit pyyhkäisevät laajuudessaan yleiset ehdot marginaaliin. Nykyisten ehtojen valmistelussa mukana ollut asiantuntija kuvaili laatimistyön kestäneen edellisellä kierroksella peräti kuusi vuotta. Pitkä projekti, jonka lopputuloksena tuolloin valmistui nyt jo neljännesvuosisadan käytössä olleet rakennusurakan yleiset sopimusehdot.

Tällaisten ehtojen laatiminen ja päivittäminen on toki haasteellista työtä. Jotta maaliin olisi mahdollista päästä, yhteisymmärrys sisällöstä pitää osapuolten välillä pystyä löytämään. Mukanaolevien tahojen intressit vetävät kuitenkin paikoittain eri suuntiin ja esimerkiksi tilaaja-termin alle mahtuu niin rakennuttajia kuin urakoitsijoitakin riippuen siitä, kenen kanssa yhteistyötä tehdään. Jää nähtäväksi, käynnistyykö ehtojen perusteellinen uudistamisprosessi. Jos näin tapahtuu, LVI:n ja koko talotekniikan näkemykset uudistuksen sisällöstä on äärimmäisen tärkeää saada keskeisinä mukaan valmistelun alusta alkaen.

Vuosi sitten työehtosopimusneuvottelut olivat lähtöviitan alla. Neuvottelurupeaman päätteeksi keväällä 2022 solmittiin kaksivuotinen työehtosopimus, jossa vuoden 2023 palkankorotukset sovittiin neuvoteltavaksi erikseen marraskuun 2022 loppuun mennessä. Sama kaava oli sovittuna käytännössä myös kaikilla muilla teollisuuden aloilla. Syksyn neuvottelut eivät kuitenkaan tuottaneet alkuperäisiin määräaikoihin mennessä tulosta ja neuvottelut jatkuvat tätä kirjoitettaessa edelleen neuvottelukierroksilla perinteisesti päänavaajana toimineessa teknologiateollisuudessa.

Rakennusteollisuuden kenttä on odottavalla kannalla. Vielä on epävarmaa, missä laajuudessa työehdoista tällä kertaa neuvotellaan. Tämänkaltaisen ”saranaratkaisujen” haasteet ovat nyt kuitenkin varsin hyvin näkyvillä. Kun solmittujen työehtosopimusten lopullinen voimassaoloaika jää sopimusten allekirjoitushetkellä auki, ei työmarkkinatoiminnan ennustettavuutta eikä myöskään ratkaisujen todellisia vaikutuksia pystytä yrityksissä kovin helposti hahmottamaan.

Päättynyt liiton 100-vuotisjuhlavuosi sujui työn merkeissä hyvin ja ripeästi. Siitä kiitos aktiiviselle jäsenistöllemme ja sidosryhmille, joiden kanssa on ollut antoisaa työskennellä. Syksyllä järjestimme 100-vuotisjuhlat jäsenistöllemme ja sidosryhmille. Osallistujat vaikuttivat viihtyvän juhlissa ja myönteinen palaute on luonnollisesti aina paras palkinto järjestäjätaholle.

Yhteistyötä liitto jatkaa laajalla rintamalla tänäkin vuonna. Kun talotekniikan osuus hankkeiden ja rakennusprojektien kokonaiskustannuksista on uusimpien tutkimusten mukaan jopa 40 prosenttia, on yhteisenä tavoitteena oltava talotekniikan arvostuksen parantaminen ja nostaminen sille kuuluvalle tasolle rakentamisen arvoketjussa. Tätä ei voida myöskään sivuuttaa pohdittaessa rakentamisen regulaation ja edellä kuvattujen sopimusehtojen uudistamistarpeita.

Menestyksellistä alkanutta vuotta sekä liiton jäsenyrityksille että sidosryhmillemme!

Lisätietoa

Mika Hokkanen Toimitusjohtaja +358 50 448 1411 mika.hokkanen@lvi-tu.fi
Back to Top