Skip to Content

Stay Calm and Carry On – Hankkeiden käynnistäminen on parasta lääkettä

Toimitusjohtaja Mika Hokkanen, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry

Kansakuntien katseet kääntyivät Ukrainaan, kun Venäjä aloitti sitä vastaan hyökkäyssodan. Talotekniikka-alan kevään suhdannetiedustelun vastauksiin sotatila ei vielä ehtinyt vaikuttaa. Korjausrakentamisen osuus talotekniikan kokonaispotista näyttää ennusteiden mukaan nousevan entisestään. Uudisrakentamisessa asuntotuotanto näyttäytyy arviossa varsin vakaalta toimisto- ja liikerakennusten kokiessa pudotusta.

Sotatilan vuoksi rakennusmateriaalien saatavuus heikkenee merkittävästi, varsinkin terästuotteiden osalta. Venäjä, Valko-Venäjä ja Ukraina ovat suuria terästuottajia. Pakotteet ja tuotannon häiriintyminen näkyy jo maailmanmarkkinoilla teräksen hintojen nousuna. Tämä aiheuttaa huolta myös rakentajaklusterille. Materiaalipulalla ja kustannusten nousulla voi olla suuri vaikutus työmaiden toimintaan ja hankealoituksiin. Talotekniikkaurakoinnissakin tämä tulee näkymään. Miten ennakoida materiaalien tuleva kustannusten nousu tarjousvaiheessa?

Sekä yritykset että yritysten edunvalvojat laativat parhaillaan erilaisia skenaarioita Ukrainan sodan etenemisestä ja sen vaikutuksista omaan toimialaan. Tätä työtä tehdään nopealla aikataululla elinkeinoelämän eri osa-alueilla. Skenaarioihin tuotetaan haastattelujen avulla toimialakohtaisia kuvauksia sodan vaikutuksista ja laaditaan varautumistoimenpiteitä.

Ennusteiden tekeminen ja analysointi on kriisitilanteessa perusteltua. Huolellinen valmistautuminen ja ennakointi tuottaa sen ratkaisevan lisäarvon, jonka avulla myös liiketoimintaa on helpompi viedä eteenpäin. Talotekniikan suhdannetiedustelusta esiin nousseet haasteet eivät ole kuitenkaan suoraan tämän uuden kriisin aiheuttamia. Osaavan työvoiman saatavuus sekä materiaalipulan ja kustannusten voimakkaat heilahtelut ylöspäin ovat vaikuttaneet urakointitoimintaan jo pidemmän aikaa.

On tärkeää, että normaalia tekemistä ja liiketoimintaa nyt jatketaan. Epävarmassa maailmantilanteessa on parasta keskittyä hoitamaan omaa ruutuaan mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti. Hyvästä valmistautumisesta huolimatta kaikkiin ulkopuolisiin tekijöihin emme voi kuitenkaan vaikuttaa. Tästä saimme oppia jo koronakriisin pitkittyessä.

Talotekniikka-alan suhdannetiedustelun mukaan noin kolmannes ennakoi kannattavuutensa heikkenevän edellisvuoteen verrattuna ja yli puolet vastaajista arvioi sen pysyvän entisellä tasollaan. Kannattavuutensa paranemiseen uskoi noin viidennes vastaajista. Koronan vaikutukset talotekniikka-alan liikevaihdossa ovat olleet selvästi pienempiä kuin monella muulla toimialalla. Henkilöstön poissaolot, sijaisjärjestelyt ja yleisesti koronan vaatimat järjestelyt ovat lisänneet väistämättä kuluja ja tällä on ollut vaikutusta yritystoiminnan kannattavuuteen.

Euroopassa riehuvan sotatilan vuoksi vireillä olevien hankkeiden kohdalla joudutaan käymään materiaalien saatavuus ja hinnat tarkkaan lävitse ennen hankkeiden aloittamista. Avoimen yhteistyön ja riskinjakoa oikeudenmukaisesti käsittelevien sopimusten tarve tilaajien ja urakoitsijoiden välillä kasvattavat nyt entisestään merkitystään. Elämme kaikki samassa epävarmuuden tilassa. Hankkeiden käynnistäminen on parasta lääkettä tilanteessa, jossa musertavan kriisin käsitteleminen uhkaa peittää alleen paljon hyvää.

Lisätietoa

Mika Hokkanen Toimitusjohtaja +358 50 448 1411 mika.hokkanen@lvi-tu.fi
Back to Top