Skip to Content

Talotekniikka suhdanteiden ja kestävän kehityksen valossa

Toimitusjohtaja Mika Hokkanen, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry

Talotekniikka-alan suhdannetiedustelun tulokset viestivät synkentyvistä näkymistä. Ukrainan sodan vaikutukset, inflaatio, energiakriisi ja toimintaympäristön yleinen epävarmuus näkyvät odotuksissa kautta linjan.

Uudisrakentamisen arvioidaan laskevan voimakkaasti kaikilla osa-alueilla. Sodan vaikutukset vahvistavat tuotannon laskuodotuksia, joita varsinkin asuntotuotannon lupakehitys on jo heijastanut. Korjausrakentamisenkin suurimmat kasvuodotukset on nyt kuopattu. Taloteknisen huoltotoiminnan odotetaan kasvavan, tosin näkymät ovat heikompia kuin keväällä.

Kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän vaatimukset sekä vaiheittain tiukkenevat energiamääräykset antavat aihetta tarkastella tulevaisuutta vallitsevan suhdannetilanteen ylitse. Miltä alan tilanne näyttää, kun katse asetetaan pidemmälle horisonttiin. Mitkä seikat ratkaisevat talotekniikka-alan menestyksen yli vaikeampien aikojen?

Suomen asettamat tavoitteet hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi ovat todella kovat. Jos ne pitää saavuttaa merkittävin osin asumisen avulla, aikataulua voidaan pitää erittäin haasteellisena, jollei mahdottomana. Rakentamisen hiilijalanjäljestä 95 % syntyy rakennuksen käytön aikana.

Investoimalla energiatehokkaisiin rakennuksiin pystymme parhaiten vaikuttamaan hiilijalanjälkeen. Uudisrakennusten lisäksi olemassa oleva rakennuskanta pitää päivittää energiatehokkaaksi talotekniikan keinoin. Taloteknisiä hankkeita on siis luvassa rakennuskantamme korjaustarve huomioiden silmänkantamattomiin.

Menestyksen takaamiseksi talotekniikan pelikentällä tarvitaan lisää osaavia asentajia ja toimihenkilöitä. Myös taloteknisten tuotteiden saatavuusongelmat asettavat kapuloita rattaisiin. Komponenttipula on hidastanut mm. lämpöpumppujen tuotantoa; nyt jos koskaan tilaajat odottavat lämpöpumppujaan malttamattomina energialaskua helpottamaan.

Energiakriisi on vauhdittanut lämmitystapamuutoksia. Valtion täytetakausjärjestelmän kriteerien uudelleenarviointi lisäisi rahoituksen kanssa kamppailevien taloyhtiöiden mahdollisuuksia toteuttaa tarvittavia energiaremontteja. Myös energiamuutostuen jatkaminen ja laajentaminen taloteknisten järjestelmien uudistamiseen, latausjärjestelmien rakentamiseen ja taloautomaatioon on ensiarvoisen tärkeää.

Vaihtelevien suhdanteiden yli kulkevat pitkälle aikavälille asetetut energiatehokkuusvaatimukset. Näiden vaatimusten täyttämisessä talotekniikalla on avainrooli nyt ja tulevaisuudessa. Heikomman suhdanteen kanssa kamppailtaessa on hyvä muistaa, ettei nyt vallitseva epävarmuuden aikakausi vähennä kestävän kehityksen talotekniikalle tarjoamia mahdollisuuksia.

Lisätietoa

Mika Hokkanen Toimitusjohtaja +358 50 448 1411 mika.hokkanen@lvi-tu.fi
Back to Top