Skip to Content

VastaMäkinen: Kumppanuus on kahden kauppa

Erityisasiantuntija Juha-Ville Mäkinen, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU aloitti vuoden vaihteessa LVI-Työelämäkumppanitoiminnan oppilaitosten kanssa. Tarkoituksena on vahvistaa – ja tarvittaessa parantaa – ammatillisen koulutuksen työelämälähtöisyyttä. Asian voi lukea myös osaavan työvoiman saamisen varmistamisena. Aluksi on kuitenkin opeteltava puhumaan.

Kaiken taustalla on vuorovaikutus

Työelämäkumppanioppilaitos on sitoutunut suunnittelemaan ja toteuttamaan koulutuksensa yhdessä paikallisen työelämän kanssa. Tämä tarkoittaa tiivistä vuoropuhelua ja sen selvittämistä, minkälaista osaamista paikkakunnan ja alueen yrityksissä tulevaisuudessa tarvitaan. Koulutuksen toteuttamisen, erityisesti työpaikalla tapahtuvan oppimisen, kannalta on erityisen tärkeää tietää, mitä yritykset tekevät ja mitä opiskelijat pääsevät työpaikalla tekemään, siis oppimaan. Jos halutaan puhua työssäoppimisen laadusta, on tunnettava myös seikat, joilla on vaikutusta työssäoppimisen käytännön järjestelyihin.

Työpaikka ratkaisee sisällöt

Oppilaitosten lisäksi hyvään koulutuksen laatuun tarvitaan aktiivisia yrityksiä. Ei niin, että yritykset yrittäisivät toteuttaa opetushallinnon ympäripyöreitä julistuksia hyvästä kansalaisuudesta. Ei myöskään niin, että työpaikat muuttuisivat työsaleiksi, jossa opetetaan työn teknisiä perusasioita. Yritysten pitäisi sen sijaan päästä kertomaan, mitä nuori opiskelija voi työpaikalla tehdä. Ja mitä opiskelijan pitää osata jo ennen kuin työpaikalle tullaan. Ja vielä erityisesti, mitä opiskelijoille pitäisi opettaa, jotta tulevat työntekijät osaisivat tehdä oikeita asioita sitten kun heidät palkataan työhön.

Tarpeet on osattava kertoa

Työelämäkumppanioppilaitokset ovat sitoutuneet toteuttamaan koulutuksen työelämän tarpeiden mukaan ja laadukkaasti. Niillä ja niiden henkilöstöllä on juuri nyt vahva usko ja halu tuottaa koulutuspalveluja asiakaslähtöisesti. Siksi on tärkeää, että yrityksetkin hoitavat oman osansa hyvin. Tämä tarkoittaa sitä, että pystymme kertomaan, mitä ja minkälaista osaamista alalla tarvitaan sekä sitä, että pystymme kertomaan, mitä opiskelija voi työpaikalla tehdä. Ja toisinpäin, mitä osaamista emme tarvitse ja mitä työpaikalla ei voida opettaa. Tarvittaessa nämä asiat jäävät oppilaitoksessa opetettaviksi tai ne unohdetaan.

Pallo on yrityksillä

Oppilaitokset ovat lähteneet hyvin mukaan konseptiin. Nyt pallo on yrityksillä ja linja vapaa vuoropuheluun. Jotta koulutuksen laatua saadaan nostettua, on arvioitava, kuinka paljon uutta työvoimaa tarvitaan ja mitä laskutettava työ tulevaisuudessa sisältää. Perusta ammattitaitoiselle työvoimalle tehdään tässä ja nyt.

Tutustu LVI-Työelämäkumppanuuteen.

Lisätietoa

Juha-Ville Mäkinen Erityisasiantuntija +358 45 899 9388 juha-ville.makinen@lvi-tu.fi
Back to Top