Skip to Content

VastaMäkinen: Taas uusi uudistus

Erityisasiantuntija Juha-Ville Mäkinen, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry

Hallitus antoi 27.10. eduskunnalle lakiesityksen, jonka mukaan rakentamisen suunnittelu- tai työnjohtotehtävissä toimivien pätevyyksien toteaminen muuttuisi. Saadaanko taas yksi julkisen palvelun ”uudistus” ihmeteltäväksi? Väkisinkin mieleen muistuu paljon parjattu taksiuudistus.

Juuri saatu toimimaan

Hallituksen esitystä lukiessa selviää, että pätevyyden toteaisi jatkossa ympäristöministeriön nimeämä toimielin. Nykyisinhän sen tekee paikallisesti rakennusvalvonta. Tarkastajat usein tuntevat kelpoisuutta hakevat henkilöt ja osaavat tietysti ottaa kantaa heidän pätevyyteensäkin. Muutaman vuoden takaisesta rakentamismääräyskokoelman osan A1 poistumisestakin on selvitty rakennusvalvontojen yhdessä laatiman ohjekortin avulla. Elämä on alkanut sujua ihan hyvin.

Paljon vielä puuttuu

Nyt paketti laitetaan sitten uusiksi. Valtakuntaan halutaan uusi toimielin, joka hoitaisi jatkossa pätevyyden toteamisen valtakunnallisesti. No, hyvä niin, saadaanpa ainakin tasamitallisempia ja oikeampia päätöksiä. Vai saadaanko? Harmillisesti nyt eduskuntaan menneessä esityksessä tai sen perustelumuistiossa ei ole otettu kantaa niihin kriteereihin, joiden pohjalta pätevyydestä päätettäisiin. Myöskään pätevyyden toteamisen tosiasiassa tekevien henkilöiden omasta kelpoisuudesta ei ole esityksessä kerrottu mitään.

Miten käy oikeusturvan?

Varmaankin virkamiehet ovat miettineet, miten järjestelmän uskottavuus varmistetaan. Etenkin kun pätevyystodistus on jatkossa hankittava mitä ilmeisimmin kaupalliselta toimijalta. Nyt jätetty esitys mahdollistaa päätöksissä todellisen mielivallan. Pätevyyden toteavat lautakunnan jäsenet, mutta miten he osaavat toimia ilman kriteereitä. Eihän voi olla niin, että päätösten perusteista sovitaan kunkin kokouksen aluksi, eihän? Ja miten päätöksiin voisi pyytää oikaisua, jos kriteereitä ei ole vahvistettu?

Kilpailua ei pitäisi rajoittaa

Uudistus tuntuu jotenkin tutulta. Väkisinkin tulee mieleen taksitolppa tai Apotti tai palkkahallinnon ohjelmat. Meillä alkaa olla jo kokemusta julkisen hallinnon kehityksestä. Tosin nyt ollaan siten eri alueella, että kilpailua ei pidetä erityisen tavoiteltavana asiana. Esityksen mukaan ministeriö voi päättää vain yhden toimielimen nimeämisestä, jos se on perusteltua sen toiminnan kannattavuuden takia. Tällä kerralla tosin useampi toimija taitaisi olla ainoa seikka, joka tavallaan pakottaisi kriteerien vahvistamiseen.

Lisätietoa

Juha-Ville Mäkinen Erityisasiantuntija +358 45 899 9388 juha-ville.makinen@lvi-tu.fi
Back to Top