Skip to Content

VastaMäkinen: Tutkintojen laatu ei ole pelkästään oppilaitosten käsissä

Erityisasiantuntija Juha-Ville Mäkinen, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry

Jäsenyrityksemme ovat raportoineet, että osaavan työvoiman saaminen on vaikeutunut viime vuosina. Yhä useammin työsuhde päättyy jo koeaikana, kun käy ilmi, että tulija ei selviä edes perustehtävistä. Tilanteen tekee oudoksi se, että yleensä tulijoilla on alan perustutkinto suoritettuna.

 

Ainakin yksi syy löytyi

Tätä taustaa vasten käynnistimme LVI-Työelämäkumppanioppilaitos -mallin tänä talvena. Aluksi olemme keskittyneet siihen, että saamme oppilaitokset mukaan laatutyöhön ja toisaalta sen ymmärtämiseen, mikä asiassa oikeasti mättää. Nyt, kymmenien oppilaitoksissa käytyjen keskustelujen jälkeen, alkaa kuva tarkentua. Hieman yllättäen hienona pitämästäni järjestelmästä löytyy yksityiskohta, joka vaikeuttaa tutkintojen järjestämistä ihan oikeasti ja auttaa ymmärtämään opettajien tuskaa.

Lain tarkoitus on hyvä

Tuo yksityiskohta liittyy siihen, että tutkinnon osien näytöt tulee järjestää aitojen työtehtävien yhteydessä oikeilla työpaikoilla. Itse asiassa sehän on hyvä asia, koska mm. talotekniikan perustutkintoon sisältyy painavia ammattitaitovaatimuksia, joita ei voida muualla arvioidakaan. Tähän liittyy toinenkin säännös, jonka mukaan näytössä on oltava kaksi arvioijaa, joista vähintään toisen tulee olla työelämää edustava henkilö. Hyvä ajatus tässäkin, koska siten arviointiin tulee todellisia työelämän näkemyksiä.

Tutkinnon perusteet

Ongelma syntyy siitä, että laki edellyttää kaikkien tutkinnon osien näyttöjen järjestämistä aina työpaikoilla. Todellisuus on kuitenkin sellainen, että Opetushallituksen tutkinnon perusteet -määräys on laadittu ensisijaisesti työelämän toiminnallisten tarpeiden kautta, jotka rakentuvat eri tavalla kuin lain kirjoittaja on asian ajatellut. Käytännössä kaikkien tutkinnon osien näyttöjä ei pidä tai edes voi järjestää työpaikoilla. Lain vaatimukset on yhdistetty muuhun tekstiin virkamiestyönä ilman harkintaa, koska siihen ole valtuuksia.

Säännös ja määräys ristiriidassa

Laki on sinänsä hyvä ja niin on talotekniikan perustutkinnon perusteet -määräyskin. Valitettavasti niiden orjallinen noudattaminen johtaa ristiriitaan, johon ei ole järkevää ratkaisua. Ei siis ihme, jos koulutuksen järjestäjiä on moitittu siitä, että paikkakunnasta ja tilanteessa riippuen jompaa kumpaa ei noudateta. Ei niitä yhtä aikaa voikaan noudattaa. Toista on siis muutettava ja meidän mielestämme se olisi laki. Itse asiassa tutkintoa ei tältä osin edes voi muuttaa nykyisen lain voimassaollessa.

Tarvitaan valtuudet päättää fiksusti

Näyttöjä koskien on tärkeää, että niitä järjestään työpaikoillakin, mutta alakohtaisesti pitää voida päättää, voidaanko joissakin tutkinnon osissa pidättäytyä oppilaitosnäytöissä. Tämä voidaan tehdä tutkinnon perusteiden valmistelun aikana. Työpaikalla järjestettävissä näytöissä arvioitaisiin työprosessien hallintaa, joita voitaisiin täydentää valinnaisilla tutkinnon osilla, jotka keskittyisivät pienenpiin kokonaisuuksiin, joissa vaadittava osaaminen kuitenkin täydentäisi työpaikalla arvioitavaa osaamista.

Ammatillisen koulutuksen osalta tulevan hallituksen pitää aloittaa laadun parantaminen siitä pisteestä, joka estää muun kehittämisen. Siis laista. Nythän meillä on valittuna tuore joukkokin tätä työtä varten.

Lisätietoa

Juha-Ville Mäkinen Erityisasiantuntija +358 45 899 9388 juha-ville.makinen@lvi-tu.fi
Back to Top