Skip to Content

Viestivä yhteisö on vahva – myös kriisien keskellä

Viestintäpäällikkö Pipsa Hiltunen, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry

Viestintä on oleellinen tekijä organisaation toiminnan sujuvuudelle. Sitä tarvitaan liiketoimintatavoitteiden saavuttamiseksi, henkilöstön hyvinvoinnin ja motivoinnin varmistamisessa, asiakassuhteiden ylläpidossa. Ikävä kyllä, viestintää käytetään myös väärin: se voi toimia vihapuheen, väärän tiedon, provokaation ja propagandan välineenä.

Tosiasioihin perustuvan viestinnän rooli korostuu epävarmuuden, hybridivaikuttamisen ja kyberturvattomuuden aikoina. Jokaisen viestijän ja viestin välittäjän on tiedettävä mitä viestii. Tunnettava vastuunsa. Tiedon oikeellisuus ja oikea-aikaisuus ovat viestinnän kulmakiviä, nyt myös erityisesti läpinäkyvyys.

Viesti on aina lähettäjänsä muotoilema. Mutta viesti on siitä merkillinen juttu, että sen voi tulkita monella tavalla. Faktat ja viestin selkeys nousevat nyt framille. Mutta miten kuulija erottaa moninaiset viestit? Mistä tietää, mitä on totta ja mikä kuvamanipulaatiota esimerkiksi käynnissä olevassa kybersodassa? Lukijan onkin syytä tarkistaa tiedon lähteet, tehdä käänteinen kuvahaku, tutkia asiaa useammasta lähteestä. Kuunnella ympäristöä avoimesti, käyttää omaa ajatteluaan.

Yhteiskunnan kuunteleminen korostuu organisaatioidenkin toiminnassa. Vastuullisuus on saanut ihan uuden ulottuvuuden. Työelämän verkostot, organisaatiot yhteistyökumppaneineen ovat kohdanneet uuden tilanteen. Aktiivisella yhteisöllä on valtava merkitys ja positiivinen valta; eri verkostot ovatkin saaneet aikaan hyviä asioita, käytännön tekoja.

Juuri nyt positiiviset teot ovat enemmän kuin tarpeen. Jokaiselta meistä vaaditaan resilisienssia ja organisaatioiden, yritysten ja yhteisöjen on reagoitava tähän. Pidä huolta liiketoiminnastasi, henkilöstöstäsi, asiakkaistasi ja yhteistyökumppaneistasi. Ja itsestäsi. Viesti vastuullisesti: ole avoin ja luo selkeyttä.

Viestintä on yhteisönsä näköinen. Tehdään siitä hyvä.

Lisätietoa

Pipsa Hiltunen Viestintäpäällikkö +358 400 287 939 pipsa.hiltunen@lvi-tu.fi
Back to Top