Skip to Content

Yritykset sääntöviidakossa

Lakimies Pauliina Loisa,, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry

Työlainsäädäntö, ympäristölainsäädäntö, verolainsäädäntö, ja päälle vielä monet muut. Varsinainen viidakko, jossa yrityksellä on noudatettavanaan monimutkainen ja laaja joukko sääntöjä, määräyksiä, ohjeita ja käytäntöjä.

Lainsäädännön tunteminen on välttämätöntä, jotta yritys voi toimia lainmukaisesti, välttää oikeudellisia riskejä ja edistää vastuullista liiketoimintaa. Yritysten pitää olla ajan tasalla sovellettavasta lainsäädännöstä, tulossa olevista muutoksista ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet kaiken sen noudattamiseksi. Tässä monimutkaisessa sääntöviidakossa osa suuremmista yrityksistä on rakentanut itselleen omia niin kutsuttaja Compliance-ohjelmia, joiden avulla he pyrkivät toimimaan vaatimusten mukaisella tavalla. Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä ei tällaiseen todennäköisesti ole resursseja.

Mutta voisiko tai tulisiko tällaista sääntelyä pyrkiä jollakin tapaa rajoittamaan?

Sääntelyn rajoittaminen voi tietyissä tilanteissa olla perusteltua ja hyödyllistä, kun taas toisissa tilanteissa sääntelyn tiukentaminen voi olla jopa tarpeen. Yrityksen sääntelyn rajoittaminen voi edistää taloudellista kasvua, koska liiallinen sääntely saattaa asettaa merkittäviä rajoituksia toiminnalle ja hidastaa siten sen kasvua. Lisäksi sääntelyn rajoittaminen voisi parantaa kilpailukykyä, koska tiukka sääntely muodostaa esteitä uusien kilpailijoiden markkinoille pääsylle. Lisäksi sääntelyn rajoittaminen vähentäisi hallinnollista taakkaa, sillä monimutkaisuudessaan se voi aiheuttaa merkittävää hallinnollista vaivaa yrityksille, erityisesti pk-yrityksille. Sääntelyn rajoittaminen voi vapauttaa resursseja tehokkaampaan liiketoimintaan.

Sääntelyn rajoittaminen voisi olla hyvinkin perusteltua tietyissä tilanteissa taloudellisen kasvun, kilpailukyvyn parantamisen ja hallinnollisen taakan vähentämisen näkökulmasta. Tilanne ei ole kuitenkaan niin yksinkertainen, koska sääntelyn rajoittamista tulee aina arvioida huolellisesti varmistaen, että samalla turvataan vastuullinen toimintatapa koko yhteiskunnan näkökulmasta.

Yritysten sääntelyllä on tärkeä rooli yhteiskunnan edistämisessä sekä esimerkiksi työntekijöiden suojelemisessa. Sääntelyä tarvitaan muun muassa ympäristön suojelemiseksi, työntekijöiden oikeuden varmistamiseksi, kuluttajansuojan takaamiseksi ja taloudellisen epäoikeudenmukaisuuden ehkäisemiseksi. Vastuulliseen toimintaan panostetaan tällä hetkellä paljon ja sen ympärillä oleva lainsäädäntö tulee tuomaan yrityksille uusia velvollisuuksia muutaman vuoden sisällä.

Sääntö-Suomessa on paljon hyvää ja toimivaa, mutta myös potentiaalia yritysystävällisempään toimintaympäristöön. Jos sääntelyn rajoittamiseen joiltakin osain päädyttäisiin, tulisi se tapahtua harkiten ja sääntelyn tärkeät näkökulmat ja tavoitteet sekä yritystoiminnan tarpeet huomioiden.

Lisätietoa

Pauliina Loisa Lakimies +358 400 351 378 pauliina.loisa@lvi-tu.fi
Back to Top