Skip to Content

Työkyvyn tuki käyttöön myös sisäilmatilanteissa

Työkykyasioita tulisi käsitellä työpaikan sisäilmatilanteissa samalla tavoin kuin muissakin tilanteissa. Työkyky tulisi ottaa puheeksi neutraalisti mutta rohkeasti ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
Back to Top