Skip to Content

Työntekijäharjoittelu: Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelma

Ohjelman tarkoituksena on, että koululaiset saavat omakohtaista kokemusta toimialan työpaikan toiminnasta, niissä esiintyvistä eri työtehtävistä, henkilöstörakenteesta, yhteistyömuodoista ja alan tarjoamista mahdollisuuksista sekä antaa koululaisille mahdollisuus tehdä heille sopivaa käytännön työtä.

Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelma koskee peruskoululaisia, kymppiluokkalaisia, lukiolaisia sekä VALMA-koulutukseen osallistuvia nuoria.

Kesäharjoitteluohjelma voi kestää kaksi viikkoa tai kymmenen työpäivää.

Harjoitteluohjelman mukainen työsuhde voidaan sijoittaa 1.6.2023-31.8.2023 väliseen aikaan.

Nuorella voi olla vain yksi tähän kesäharjoitteluohjelmaan perustuva tutustumisjakso samalla työnantajalla kunakin vuonna.

Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelman suorittamisesta maksetaan kertakaikkisena palkkana 395 € vuonna 2023, joka sisältää tutustumisjaksolta kerääntyneen lomakorvauksen. Palkasta maksetaan lakisääteiset sosiaaliturvamaksut henkilön iästä riippuen.

Voimassa olevan työehtosopimuksen palkkoja, palkanmääräytymisperusteita ja muita rahanarvoisia etuja koskevia määräyksiä ei sovelleta niihin peruskoululaisiin, ysiluokkalaisiin, lukiolaisiin ja VALMA-koulutukseen osallistuviin nuoriin, joiden työsuhde perustuu tähän Tutustu työelämään ja tienaa-kesäharjoitteluohjelmaan. Lukuun ottamatta säännöllisen työajan pituutta heihin ei sovelleta työehtosopimuksen työaikaa koskevia määräyksiä, mikäli ne vaikeuttaisivat kesäharjoitteluohjelman käytännön toteutusta.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Lisätietoa

Kimmo Nurmela Asiantuntija +358 40 300 5525 kimmo.nurmela@lvi-tu.fi
Back to Top