Skip to Content

Työntekijöiden tasapuolinen kohtelu

Yhdenvertaisuuslaissa, tasa-arvolaissa ja työsopimuslaissa on työnantajalle säädetty syrjintäkielto. Näitä täydentää työsopimuslain säännös tasapuolisesta kohtelusta.
Back to Top